Parempaa hoitoa elämän loppuvaiheessa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyksissä) on aloittanut toimintansa Palliatiivinen keskus. Uusi keskus toimii konsultoimalla ja kehittämällä elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalan sisällä sekä tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

Palliatiivisen keskuksen henkilöitä istuu ja seisoo palliatiivinentalo.fi-roll-upin ympärillä.

Kuvassa edessä osa-aikaisesti työskentelevä syöpälääkäri Mira Huhtala ja sairaanhoitaja Anne-Mari Haavisto, roll-upin vieressä vasemmalla ylilääkäri, syöpälääkäri Outi Hirvonen ja oikealla sairaanhoitaja Jenni Reinikka, geriatri Johanna Skyttä, osastonhoitaja Tuulikki Viljakainen ja sairaanhoitaja Kirsi Kivioja-Viitala.

Uuden keskuksen avulla halutaan parantaa kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden elämän loppuvaiheen hoitoa ja palliatiivisen hoidon asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja lisätä elämän loppuvaiheen hoidon arvostusta.

– Ihmisillä on oikeus voida mahdollisimman hyvin myös elämän viimeisten kuukausien aikana sekä asua kotona tai mahdollisimman lähellä kotia. Tarvitsemme paljon yhteistyötä potilaiden, heidän läheistensä ja eri yksiköiden ammattilaisten välillä. Elämän loppuvaiheessa on tärkeää hoidon jatkuvuus. Potilaiden täytyy voida luottaa siihen, että apua on saatavissa myös vaikeisiin oireisiin oikeaan aikaan, Tyksin operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö sanoo.

Suomessa kuolee vuodessa 55 000 ihmistä. Ihmisen elämän aikana kuolemaa edeltävä vuosi aiheuttaa eniten kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle.

– Elämän loppuvaiheen hyvä ja kustannustehokas hoito on keskeistä myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskuvassa, hän lisää.

Saattohoito tapahtuu useimmiten perusterveydenhuollossa. Tyksin palliatiivinen keskus tarjoaa perusterveydenhuollon lääkäreille puhelintukea saattohoitoasioissa.

Oireenmukaista hoitoa

Palliatiivinen hoito tarkoittaa, että hoidon tavoitteena on potilaan oireiden lievittäminen ja elämänlaadun vaaliminen, kun mahdollisuuksia taudin paranemiseen tai jarruttamiseen ei enää ole. Päätös potilaan siirtymisestä palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon tehdään yleensä sairaalassa. Tähän tilanteeseen palliatiivinen keskus haluaa tarjota asiantuntemustaan potilaalle, omaisille ja henkilökunnalle.

– Autamme hoitolinjauksen tekemisessä ja oirehoidon kysymyksissä sekä jatkohoidon suunnittelussa. Järjestelemme potilaalle saattohoitoa omaan kotikuntaan, Tyksin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri, syöpälääkäri Outi Hirvonen kertoo.

Vuorovaikutusta potilaan, omaisten ja henkilökunnan kesken halutaan kehittää. Toisinaan lääkäri joutuu perustelemaan potilaalle, että hänen elämänsä päättymisen lähestymisestä on kerrottava myös omaisille, ajoissa.

 – Meille tulee potilaita, joiden kanssa on tarpeen aloittaa keskustelu jo hoidon aktiivivaiheessa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa potilaalla on alaikäisiä lapsia ja paljon selvitettävää, Hirvonen toteaa.

Lähellä kotia

Kunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita saattohoidon järjestämisessä. Palliatiivisessa keskuksen erikoislääkäri Johanna Skyttä on ollut perustamassa palliatiivista poliklinikkaa Salon terveyskeskussairaalaan sekä aloittamassa kotisaattohoitoa ja kotisairaalatoimintaa Härkätiellä (Liedon, Marttilan ja Koski Tl:n yhteistoiminta-alue).

– Olen oman työni kautta nähnyt, että tälle työlle on iso tarve. On antoisaa nähdä, kuinka voi oikeasti auttaa. Potilaan oireiden helpottaminen auttaa myös läheisiä. Saattohoito on myös omaisten hoitoa, Skyttä sanoo.

Hirvosella ja Skytällä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys.

Osastonhoitaja Tuulikki Viljakaisen mukaan syyskuun puolivälissä aloittanut keskus on herättänyt paljon kiinnostusta hoitoyksiköissä. Viljakainen alkaa koota verkostoa palliatiivisen hoidon vastuuhoitajiksi kiinnostuneista.

Koulutusta ja verkosto

Keskuksen yhtenä tavoitteena on kouluttaa Tyksin ja perusterveydenhuollon henkilöstöä. Hirvonen on myös mukana opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa, jonka tavoitteena on valtakunnallisesti lisätä palliatiivisen hoidon koulutusta lääkäreille ja hoitajille.

Yliopistosairaaloista muodostuu palliatiivisten keskusten verkosto. Tyksin lisäksi oman keskuksensa ovat tähän mennessä avanneet Helsingin sekä Tampereen yliopistolliset keskussairaalat.

Verkossa: Tyks Palliatiivinen keskus

Teksti: Suvi Vainio

Muokattu : 1.10.2020 10:22
Luotu : 1.10.2020 8:31