​Potilasjärjestelmä toimii normaalisti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä päivitettiin potilastietojärjestelmä 25.–26.1.2018. Versiopäivitys sujui suunnitellusti ja ensimmäisten käyttökokemuksien perusteella vaikutti, että muutos olisi onnistunut. Seuraavan viikon aikana, etenkin viikon loppupuolella järjestelmässä havaittujen häiriöiden määrä kasvoi hälyttävästi.

Häiriöt näkyivät käyttäjille potilastietojärjestelmän hitautena.  Medbitin asiantuntijat ja potilastietojärjestelmän toimittaja ovat paikan päällä ponnistelleet päivittäin häiriötilanteen ratkaisemiseksi yhteisillä korjaustoimenpiteillä.

Ongelmat esiintyivät erityisesti aamuisin, kun käyttäjämäärä kasvaa korkeaksi. Tämän johdosta tehtyjen korjaustoimenpiteiden vaikuttavuus pystyttiin todentamaan vasta seuraavan aamupäivän aikana. Tällä hetkellä ongelmat on saatu hallintaan ja tilanne on rauhallinen.

– On hienoa, jos nyt tehdyillä toimenpiteillä on saatu järjestelmä kuntoon. Tavallisesti versiopäivitykset voivat kuitenkin aiheuttaa häiriötä pidemmän ajan, joten voi olla, että vastaavia tilanteita tulee jatkossakin, sanoo sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Hän tietysti toivoo, että potilasjärjestelmään ei enää tulisi häiriöitä.

– En kuitenkaan uskalla sanoa, että tilanne oli nyt tässä. Varmasti menee ensi viikkoon, ennen kuin tiedämme, että häiriöt ovat ohi.

Potilastietojärjestelmät ovat erikoissairaanhoidon ympäristössä erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia. Potilasjärjestelmän häiriöt vaikuttivat koko sairaalassa. Virolaisen mukaan poliklinikoilla esiintyi eniten ongelmia, koska niitten työssä ollaan eniten potilasjärjestelmän varassa.

Medbitin liiketoimintajohtaja Olli Toivonen sanoo, että tällä hetkellä näyttää siltä, että järjestelmä on normaalilla tasolla.

– Seuraamme koko ajan tilannetta ja asiantuntijoillamme ovat suunnitelmat valmiina jatkotoimenpiteitä varten. Potilastietojärjestelmän päivitys on suuri projekti ja tässä tapauksessa valmistelut on aloitettu lähes vuosi sitten. Päivityksiä tehdään, jotta tietojärjestelmään saadaan uusia toiminnallisuuksia ja lakisääteiset muutokset käyttöön. Lisäksi päivityksillä varmistetaan teknologian kehittyminen ja tietoturva-asiat.

Medbitin toimitusjohtaja Jari Nevalainen pahoittelee tapahtunutta.

– Terveydenhuollon ammattilaisten työn tukeminen toimivilla ICT-ratkaisuilla on meille Medbitissä työmme tarkoitus. Tilanne, jossa nyt oltiin ja jossa kaikista ponnisteluistamme huolimatta tarjoamamme palvelu aiheutti tarpeetonta haittaa ammattilaisille, on erittäin valitettava.

 

Teksti: Nadine Karell

Muokattu : 2.10.2019 12:28
Luotu : 9.2.2018 14:53