​Professori Laura Airas Tyksistä koordinoi Kansallisen neurokeskuksen MS-taudin pilottihanketta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 900 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen kliinisen tutkimuksen ja hoidon pilottihankkeisiin sekä neurokeskuksen toimintakonseptin valmisteluun. Kuuden pilottihankkeen kokonaisuus vahvistaa yhteistyötä perustutkimuksen ja potilastutkimusten, eri tieteenalojen sekä yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän välillä.

Piloteissa edistetään monien aivosairauksien hoitoa

Pilottien tavoitteena on todentaa kansallisen verkoston mahdollisuuksia tukea entistä laaja-alaisempaa neurotieteen ja hoitokäytäntöjen kehittymistä sekä yhteensovitettujen, vaikuttavien palvelukokonaisuuksien toteutumista. Kaikkiin kuuteen pilottihankkeeseen sisältyy viiden yliopistosairaalan yhteistyötä. Hankkeet edistävät aivoverenvuodon, Alzheimerin taudin, neurologisten harvinaissairauksien, aivokasvainten ja MS-taudin diagnostiikkaa ja hoitoa sekä kansallisen aivokuvantamisen biopankin perustamista.

MS-taudin syntysyistä hoitomahdollisuuksien kehittämiseen -pilottihanketta koordinoi professori Laura Airas Turun yliopistosta ja Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurotoimialueelta. Hankkeessa ovat mukana professori Pentti Tienari Helsingin yliopistosta, kaikki sairaanhoitopiirit ja niiden yliopistosairaalat (Turku, Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu). Perustutkimusosiossa tehdään yhteistyötä Turun, Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.

MS-tauti on yleisin nuoria henkilöitä invalidisoiva keskushermostoa rappeuttava krooninen sairaus, jonka perimmäinen syy on edelleen epäselvä. Tutkimuksessa selvitetään, miten henkilön perimät MS-riskigeenit vaikuttavat hänen aivosolujensa toimintaan. Tämä tautimekanismien parempi molekyyli- ja solutason tuntemus auttaa kehittämään uusia tarkasti kohdennettuja lääkkeitä etenevän MS-taudin pysäyttämiseksi. Lisäksi vertaillaan kahta tehokasta MS-lääkettä keskenään. Tästä saadut tulokset auttavat madaltamaan kynnystä käyttää kustannustehokkainta MS-lääkettä, minkä myötä kaikkien suomalaisten MS-potilaiden mahdollisuudet päästä tehokkaan hoidon piiriin paranevat, ja invalidisoitumisen riski pienenee

Tyks on mukana myös neljässä muussa pilotissa, joita ovat

  • Alzheimerin taudin geneettisten riskitekijöiden translationaalinen pilotointi (AlzTrans)
  • Kansallinen aivokuvantamisen biopankki
  • Neurologiset harvinaissairaudet Suomessa: Huntingtonin tauti ja geneettiset motoneuronitaudit
  • Aivokasvainten kliiniset, molekyyligeneettiset ja translationaaliset sovellutukset

– Jotta suomalainen korkeatasoinen neurotiede synnyttää ratkaisuja aivosairauksien kasvaviin ongelmiin, Suomen hajanainen neurotieteen osaaminen on koottava selkeästi organisoituun kansalliseen yhteistyöhön. Pilottihankkeilla saamme vauhtia siihen, että tutkimus linkittyy paremmin käytännön potilastyöhön ja sosiaali- ja terveysalan innovaatioihin, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Neurokeskus on osa hallituksen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa

Neurotieteiden osaamisen kokoamiseksi Suomeen on perusteilla tiivis valtakunnallinen yhteistyöverkosto, Kansallinen neurokeskus. Juha Sipilän hallitus on sitoutunut tukemaan aloitetta. Tavoitteena ovat entistä vaikuttavammat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tieteellinen ja kaupallinen menestys.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote 23.3.2018.

Teksti: Tuula Vainikainen

 

 

 

Muokattu : 26.3.2018 9:58
Luotu : 26.3.2018 9:55