​Psykoosipotilaille VIP-konsultaatiota ensimmäisenä Suomessa

Tyksin psykoosivastuualueella on purettu potilaiden toistuvan osastohoidon tarvetta avohoidon ja osaston työntekijöiden yhteisellä verkostokonsultaatiolla. Sisäinen palvelumalli on ensimmäinen Suomessa.

Tyksin psykoosivastuualueella aloitettiin viime syksynä aivan uusi työnohjauksellinen verkostokonsultaatio, joka sai nimekseen VIP-konsultaatio. Työskentelymuoto pyrkii vähentämään toistuvaa osastohoitoa tarvitsevien potilaiden osastojaksoja tiivistämällä hoitoon osallistuvien työntekijöiden yhteistyötä.

– Halusimme lähteä etsimään uusia näkökulmia potilaidemme osastohoidon tarpeen pienentämiseksi. Mietimme yhdessä työparini osastonhoitaja Vesa Eräpolun kanssa, miten voisimme parhaiten tukea potilaidemme pärjäämistä avohoidossa ja heidän hoitonsa pitkäjänteistä suunnittelua, hallinnollinen osastonhoitaja Mia Blomqvist kertoo.

Näin syntyi ajatus VIP-konsulteista, jotka toimisivat hoitotiimin tukena. Konsulttityöparin muodostavat esim. työnohjaaja ja psykoterapeutti, jotka eivät muulloin osallistu potilaan hoitoon.

– Psykiatrialla on järjestetty myös aiemmin yhteistyötä osaston ja avohoidon työntekijöiden kesken, mutta VIP-konsultaatio on ensimmäinen strukturoitu, työnohjauksellinen verkostotyöskentelyn malli, Mia kertoo.

Mia ja Vesa ovat toimineet työparina palvelumallin pilotointivaiheessa. Keväällä heidän tiimiinsä liittyi myös osastonhoitaja ja perheterapeutti Marjo Tammi.

Mia Blomqvist ja Vesa Eräpolku.

Joustavuutta eri hoitomuotojen välille

VIP-konsultaatiossa potilaan hoito nähdään kokonaisuutena. Potilaan avo- ja osastohoidossa työskentelevät omahoitajat etsivät yhdessä potilaan hoitoon uusia näkökulmia.

– Tapaamiset ovat työnohjauksellisia. Pysähdymme yhdessä tunnin ajaksi potilaan tarpeisiin ja keskustelemme niistä toisiamme kuunnellen. Keskustelun jälkeen laadimme koko hoitotiimin voimin alustavan hoitosuunnitelman, konsultaatioihin osallistunut sairaanhoitaja Tero Vuorenoja kuvailee.

– Pari- ja perhepsykoterapeuttina arvostan myös sitä, että potilaan läheiset voivat osallistua tapaamisiin. VIP-konsultaatio vahvistaa potilaan sosiaalista verkostoa, kun läheiset voivat saada tietoa potilaan tilanteesta kuitenkaan kuormittumatta liikaa hoitoon liittyvistä yksityiskohdista, hän jatkaa.

Pilotista vakituiseksi käytännöksi

Verkostoyhteistyön pilotti on jo kantanut hedelmää. Yhteistyö osastohoidon ja avohoidon välillä on tiivistynyt ja potilaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa VIP-palveluun.

– Potilas voi tahtoessaan osallistua konsultaatiotapaamisiin ja seurata ammattilaisten keskustelua omasta hoidostaan. Minusta on hienoa, että VIP-konsultaatio mahdollistaa vuoropuhelun syntymisen. Yhdessä tehdyt päätökset ovat myös potilaista tuntuneet oikeilta. Paras palaute onnistumisesta onkin potilaan hyvä vointi, Mia kertoo.

– Ammattilaisten keskenään käymä keskustelu ei yksinään tuota muutosta tilanteeseen. Potilas on saatava osallistumaan dialogiin. Hänen on itse motivoiduttava asioidensa edistämiseen. Potilaslähtöistä työtä tehdäänkin aina lähimmäiseltä lähimmäiselle, Vesa tiivistää.

 VIP-konsultaatiot jatkuvat nyt vakituisena osana Tyksin psykoosivastuualueen pitkäaikaisten potilaiden hoitoa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään edelleen.

– Tavoitteemme on tehdä VIP-konsultaatio tarpeettomaksi. Nyt kun toiminta on vakiintunut, aloite konsultaatioon voi yhtä hyvin tulla osastolta kuin avohoidosta. Verkostokonsultaatio voisi jatkossa toimia keskustelumallina myös kokonaiselle työryhmälle, Mia ideoi.

Tyksin parannusten lisäksi myös soteuudistusvalmistelujen mielenterveyden ylikunnalliset hankkeet pyrkivät varhaiseen puuttumiseen, jonojen lyhenemiseen ja oikea-aikaiseen palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Kaikki kehitettävät interventiot tähtäävät siihen, että asiakasjonot lyhenevät ja palvelu paranee.

Teksti: Talvikki Härmä

Kuva: Mia Blomqvist ja Vesa Eräpolku

Muokattu : 22.6.2021 9:53
Luotu : 16.6.2021 10:54