​Sairaanhoitopiiri luopumassa Paimion parantolasta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 5.11.2019 esittää marraskuun lopulla kokoontuvalle kuntayhtymän valtuustolle, että sairaanhoitopiiri luovuttaisi valtion lisätalousarvion ehtojen mukaisesti korvauksetta arkkitehti Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan ja siihen kuuluvat kiinteistöt irtaimistoineen parantolan hallinnoijaksi perustettavalle säätiölle.

Varsinaisen parantolarakennuksen lisäksi alueella on neljä asuntolaa ja taloustoimistorakennus sekä muita kiinteistöhuoltoon ja ylläpitoon liittyviä rakennuksia. Sairaanhoitopiiri lopetti viimeisetkin hoitotoimintansa parantolassa vuonna 2015 eikä kohteella ole enää VSSHP:n perustehtävässä käyttöä. Sen jälkeen parantolassa on toiminut vuokralaisena Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö sekä muutamia muita pienempiä vuokralaisia.

Parantolan kirjanpidollinen arvo maa-alueineen on sairaanhoitopiirin taseessa noin 1,14 miljoonaa euroa.

– Arvioimme, että korvaukseton luovutus heikentäisi sairaanhoitopiirin ensi vuoden tulosta noin 400 000 eurolla, kun otetaan huomioon poistuvat ylläpitokulut ja menetettävät vuokratulot. Seuraavina vuosina luovutus vaikuttaisi tulosta parantavasti, sanoo sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen, joka kuuluu säätiön perustamista valmistelevaan yhteistyöryhmään.

Valmistelussa on luonnosteltu yleishyödyllisen säätiön tarkoitukseksi Paimion parantolan arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan henkisen ja aineellisen pääoman suojeleminen, niihin liittyvien arvojen edistäminen ja kehittäminen sekä parantolakiinteistön ja irtaimiston muodostaman kokonaisuuden säilyttäminen.

Sairaanhoitopiirin lisäksi säätiön perustajiksi ovat tulossa Suomen valtio, Alvar Aalto Säätiö ja Paimion kaupunki. Valtion kuluvan vuoden lisätalousarviossa on osoitettu kolme miljoonaa euroa Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat nimenneet yhteistyöryhmän valmistelemaan säätiön perustamista. Tehtävänannon määräaika on 31.1.2020. Yhteistyöryhmään on kutsuttu ministeriöiden edustajien lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Alvar Aalto -säätiön, Paimion kaupungin ja Museoviraston edustajia.

Paimion parantola lähirakennuksineen on suojeltu valtioneuvoston vuonna 1993 tekemällä päätöksellä.

Muokattu : 5.11.2019 15:43
Luotu : 5.11.2019 15:21