Sairaanhoitopiiri päivitti pitkän aikavälin toimitilatavoitteensa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri uudistaa tilojaan Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) Kantasairaalan alueella Turussa merkittävästi kymmenen vuoden aikana. Pitkän aikavälin suunnitelmassa yliopistollisen sairaalan toimintaa Turussa koottaisiin Tyksin mäelle.

Ilmakuva-Tyksin-kantasairaalan-alueesta-lounaasta.jpg

Kuvassa näkymä ylhäältä Tyksin Kantasairaalan alueelle lounaan suunnalta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallitus hyväksyi kokouksessaan 30. maaliskuuta uuden kiinteistöstrategian sekä päätti etenemisestä kiinteistöjä ja toimitiloja koskevan pitkän aikavälin suunnittelussa. Päätös perustuu arvioituun tilan käytön tarpeeseen ja kokonaistaloudellisuuteen. Toiminnan ja tilatarpeen muuttumisesta tehtiin laaja kysely sairaalaan toimialueille ja vastuuyksiköille.

– Selvityksemme perusteella avohoitotoiminnan, tutkimuksen ja opetuksen sekä toimenpidetilojen tilatarve kasvaa, mutta vuodeosastotoiminnan tilatarve pysyy ennallaan tai jopa laskee. Tilantarpeen pitkän ajan ratkaisussa selvitimme kahta päälinjaa, joista toinen perustui vanhojen rakennusten korjaamiseen ja toinen uudisrakentamiseen, VSSHP:n hankejohtaja Timo Seppälä kertoo.

Hallitus päätti linjauksesta, jonka mukaan sairaanhoitopiirin tavoitteena on seuraavan kymmenen vuoden aikana tilojen uudelleen järjestely ja uudisrakentaminen Tyks Kantasairaalan alueelle.

– Uudisrakentamista painottava suunnitelma todettiin kestävämmäksi ratkaisuksi. Uudet tilat voidaan toteuttaa paremmin muuntojoustavina ja monikäyttöisinä kuin vanhoissa rakennusrungoissa, jotka vaikeuttavat tilaratkaisuja. Myös tilojen ylläpitokustannukset ovat vanhoja rakennuksia alhaisemmat, Seppälä sanoo.

Hallituksen päätös tarkoittaa, että T-sairaalaan ryhdytään suunnittelemaan ensi vuonna noin 13 000 bruttoneliön uudisosaa, jotta U-sairaala saataisiin tyhjäksi mahdollisimman pian. Näin päästäisiin eroon kalliista vuosittaisista ylläpitokustannuksista.

U-sairaalan purkaminen edellyttää lisäsiipeä T-sairaalaan

Sairaanhoitopiiri purkaa U-sairaalan, kunhan talon kaikki toiminnot saadaan uusiin tiloihin. Purkaminen edellyttää ensin uudisrakentamista.

– U-sairaalan purkaminen edellyttää ensin rakentamista, sillä U-sairaalaan jää toimintoja vielä sen jälkeen, kun suurin osa toiminnasta muuttaa uuteen Majakkasairaalaan ensi vuonna. Tämän vuoksi ensimmäisenä hankkeena on suunnitteilla uusi siipi T-sairaalaan, Seppälä kertoo.

U-sairaalan purkaminen ajoittunee vuosille 2024–26. Uuden Majakkasairaalan käyttöönotto ensi keväänä on sairaanhoitopiirille tärkeä etappi.

– Silloin pääosa erityisesti raskaasta ja akuutista erikoissairaanhoidon toiminnasta tulee olemaan Kantasairaalan alueella uusissa tiloissa. Tämänpäiväisen pitkän aikavälin kiinteistö- ja toimitilalinjauksen mukaisesti kehitämme toimintaamme myös jatkossa modernin erikois- ja vaativan erikoissairaanhoidon tarpeiden mukaisesti, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl toteaa.

Sairaanhoitopiirin kymmenen vuoden tavoitteena on uusi U-sairaala. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa U-sairaalan uudisrakentamisen.

Tyksin mäen uudisrakentamisen myötä sairaanhoitopiirin toiminnot A-sairaalasta, Kirurgisesta sairaalasta, Raision sairaalasta ja Turunmaan sairaalasta voidaan siirtää uusiin tiloihin. Suojellun A-sairaalan osalta selvitetään sen mahdollista uutta käyttöä ja tarvittavaa kaavamuutosta.

Nyt hyväksyttyä pitkän aikavälin tilarakentamisen suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Kaikki rakennushankkeet edellyttävät vielä omat hanke- ja investointipäätöksensä. 

Muokattu : 30.3.2021 15:37
Luotu : 30.3.2021 15:31