​Sairaanhoitopiiri selvittää ruotsinkielisten palvelujen parantamismahdollisuuksia

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri selvittää mahdollisuuksia parantaa sairaanhoitopiirin potilaiden palvelua ruotsin kielellä. Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä on äskettäin asettanut tätä varten työryhmän. Piirin hallitus puolestaan nimesi tänään (18.9.2018) ohjausryhmän tukemaan ja ohjaaman työryhmän valmistelutyötä.

Työryhmälle on annettu lokakuun loppuun aikaa valmistella esitys käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 6. marraskuuta.

T-sairaalan aulassa oleva lamppu.

Kuvassa: T-sairaala.

Setälän mukaan selvitystä tarvitaan muun muassa siksi, että Tyks tarjoaa sopimusten mukaisesti vaativaa erikoissairaanhoitoa Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Ahvenanmaan ruotsinkielisille asukkaille.  

– Meidän on kehitettävä Tyksin henkilökunnan kyvykkyyttä palvella potilaita niin, että heidän kielelliset oikeutensa turvataan, Setälä sanoo.

Työryhmä tutkii vaihtoehtoja ruotsinkielisen väestön tarvitseman erikoissairaanhoidon organisoinnista sairaanhoitopiirin strategian ja sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelutyössä huomioidaan sekä Tyksin että Turun kaupunginsairaalan ja Turunmaan sairaalan nykyresurssit ja kehittämismahdollisuudet.

Työryhmän tehtävänä on lisäksi laatia suunnitelma Turunmaan sairaalassa tarjottavasta palveluvalikoimasta ja ottaa kantaa tilaratkaisuihin. Setälän mukaan tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka pohjalta voidaan vuonna 2019 suunnitella tarvittava organisaatio sekä tehdä Turunmaan sairaalan omistusta ja jatkokehittämistä koskevia päätöksiä.

Työryhmän jäsenet

  • sairaalajohtaja Petri Virolainen, Tyks
  • hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila, Tyks
  • toimitusjohtaja Reijo Grönfors, Turunmaan sairaala
  • talouspäällikkö Mona Rönnholm, Turunmaan sairaala
  • talouspäällikkö Heli Lähteenmäki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
  • henkilöstön edustaja Sanna Kaukovalta, Turunmaan sairaala.

Ohjausryhmän jäsenet

  • hallituksesta Piia Elo (ohjausryhmän puheenjohtaja), Niklas Guseff, Kari Friman
  • virkamieskunnasta johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ja sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas
  • vähemmistökielen lautakunnasta Marja-Riitta Ståhlberg
  • Turunmaan sairaalan johtokunnasta Olof Elenius.

​Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 10.10.2019 8:36
Luotu : 18.9.2018 13:00