​Sairaanhoitopiiri tiukentaa taloudenpitoaan

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tammi-huhtikuun osavuosikatsauksen mukaan toimintakulut uhkaavat ylittyä 26,7 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia talousarviosta. Jäsenkuntien kannalta tärkeät sitovat nettokulut ylittyisivät puolestaan 13,4 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia.

Ennusteen mukaan palkat ylittyisivät 13,1 miljoonaa, materiaaliostot 7,8 ja palveluiden ostot 6,4 miljoonaa euroa. Tulopuolella jäsenkuntien maksut yhteensä ovat ylittämässä talousarvion 7,4 miljoona euroa eli 1,2 prosenttia.

Menojen kasvu johtuu pääosin arvioitua voimakkaammin kasvaneesta palvelujen käytöstä. Kun palveluiden kysynnän uskotaan myös jatkuvan korkeana, pidetään 13 miljoonan euron ylityksen torjumista kokonaisuudessaan epärealistisena.

Hallitukselle esiteltiin toimenpiteitä, joilla sairaanhoitopiirin ylitysennusteesta leikattaisiin noin kuusi miljoonaa euroa.

Keinovalikoimassa säilyvät sijaistyövoiman ja lisätöiden harkittu käyttö, lomarahavapaiden, säästövapaiden ja talkoovapaiden käyttö sekä kalliiden lääkkeiden ja tarvikkeiden käytön tehostettu hallinta.

Uusina keinoina esitetään muun muassa hankintojen parempaa hallintaa, leikkaustoiminnan hoitotavarahävikkiin puuttumista sekä ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi.

Kuntaneuvotteluissa on kuntien kanssa sovittu yhteisestä pyrkimyksestä puuttua lähetemäärien kasvuun ja erikoissairaanhoidon ylikäyttöön, mutta näiden osalta ei ole odotettavissa sellaisia muutoksia, joilla olisi vielä tänä vuonna olennaista talousvaikutusta.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi esitellyn suunnitelman 11.6.2019 ja merkitsi osavuosikatsauksen tiedokseen.

 

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 30.10.2019 8:24
Luotu : 11.6.2019 15:34