Sairaanhoitopiirillä valmius palliatiivisen keskuksen perustamiseen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä antoi hallituksen puheenjohtaja Piia Elon pyytämän selvityksen maakunnallisen palliatiivisen hoidon keskuksen perustamisesta Tyksiin.

Selvityksen mukaan sairaanhoitopiiri on valmis laajentamaan palliatiivista hoitoa ja käynnistämään palliatiivisen hoidon keskuksen perustamiseen tähtäävän suunnittelun. Sairaanhoitopiiri vastaisi siten palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskeviin velvoitteisiin, joita yliopistosairaalaa ylläpitäville sairaanhoitopiireille on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan oireita lievittävää, aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa.

Hallitus merkitsi selvityksen tiedokseen 11.6.2019.

Kaksi vanhusta pitävät toisiaan kädestä.

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.

Muokattu : 8.10.2019 15:30
Luotu : 11.6.2019 15:36