Sairaanhoitopiirin hallitus esittää Tyks Salon sairaalan rakentamisen aloittamista ensi vuonna

Tyks Salon sairaalan uudistaminen voisi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaan alkaa ensi vuoden alussa. Sairaanhoitopiiri esittää uudisrakentamista ja peruskorjausta, joiden tuloksena perus- ja erikoissairaanhoito saisi yhteensopivat tilat.

Tyks Salon sairaala tarjoaa jatkossa nykymuotoiset laajat erikoisairaanhoidon diagnostiset palvelut, eri erikoisalojen vastaanotot, leikkauspalveluja, vuodeosastohoitoa sekä päivystyksen ja ensihoidon entistä paremmin palvelevissa, moderneissa tiloissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 25. toukokuuta Salon sairaalan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Sairaanhoitopiirissä Salon hankesuunnitelma menee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn kesäkuussa.

Kaksiosainen valkoinen rakennus.

Havainnekuva Tyks Salon sairaalan uudisrakennuksesta. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula.

Kahden uuden osan rakentamista, vanhan purkamista ja korjaamista sisältävä suunnitelma tuo uuden vaiheen sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin rinnakkaiseen elämään sairaalan mäellä.

– Yhteistyömme on hyvin toimivaa, ja tilojen uudistamisella tuomme sairaalan nykypäivään. Valmistaudumme myös tulevaan, sillä uusi Salon sairaala palvelee sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta, mikäli uudistus toteutuu nykyisten lakiesitysten mukaisesti. Saamme Salon sairaalaan yksinkertaisen hallinnon ja suoran hoitopolun perus- ja erikoissairaanhoidon välille, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo.

Hankkeen toteutuminen edellyttää nykyisen sopimuksen korvaavaa vuokrasopimusta. Sairaanhoitopiirin hallitus linjasi aiemmin keväällä, että hankkeen eteenpäin viemistä jatketaan siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Sairaanhoitopiiri omistaa sairaala-alueen tontin. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että sairaanhoitopiiri saa solmittua Salon kanssa vuokrasopimuksen perusterveydenhuollon vastuulle tulevista tiloista 30 vuodeksi.

Tyks Salon sairaala tarjoaa jatkossakin yliopistollisen sairaalan palveluita seutukunnan asukkaille ja myös muille sairaanhoitopiirin potilaille.

– Salon sairaala tarjoaa jatkossakin nykymuotoiset laajat erikoisairaanhoidon diagnostiset palvelut, eri erikoisalojen vastaanotot, vuodeosastohoitoa sekä päivystyksen ja ensihoidon. Leikkausvalikoimaan tulee ajan myötä muutoksia, mutta leikkaustoiminta jatkuu. Lähisairaalan leikkauspalvelut painottuvat yhä enemmän kirurgiaan, josta potilas toipuu lyhyellä jälkihoidolla. Nopea kotiutuminen muutenkin on koko ajan kasvussa erikoissairaanhoidossa, sairaalajohtaja Petri Virolainen kuvaa.

Valmista vuonna 2027

Havainnekuva sairaalan aulasta. Korkeassa tilassa portaat, sisäikkunoita, kattoikkuna ja ja valaisimia.

Havainnekuva sairaalan aulasta. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula.

Pääosin uudisrakentamista sisältävä suunnitelma jaksottuu kuudelle vuodelle rakentamisen ja purkamisen vaiheistuksen johdosta. Rakentaminen valmistuu arviolta kesällä 2027, jonka jälkeen puretaan vielä loput käytöstä poistuvat osat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 58,5 miljoonaa euroa. Energian käyttö ratkaistaan mahdollisimman kestävällä tavalla.

– Energian kierrätyksellä ja maalämpöjärjestelmällä saamme tuotettua jopa yli 90 prosenttia lämmityksen ja jäähdytyksen vaatimasta energiasta, hankejohtaja Timo Seppälä kertoo. Ennen lopullista maalämpöratkaisua neuvotellaan vielä paikallisen ekovoimalaitoksen kanssa energiaratkaisusta.

Peruskorjaus ja maanrakennus käyntiin ensi vuonna

Mikäli esitys hyväksytään, sairaanhoitopiiri käyttää vielä tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa hankesuunnitelman toteuttamiseen.

– Ensimmäiseksi on alkamassa sairaalan B-osan pohjakerroksen korjaustyö, joka edellyttää omaa, erillistä rakennuslupaa. Muutostyöt on tarkoitus käynnistää ensi vuoden tammikuussa. Tilojen korjaus on tarpeen, koska niitä tarvitaan rakentamisen edetessä väistötilana, Seppälä kuvaa.

Sairaalantien ja nykyisen sairaalan välisellä tontilla alkaisivat maanrakennustyöt myös jo ensi vuonna. Ensimmäisen, viisikerroksisen uudisosan rakentaminen alkaisi vuoden 2023 alussa.

Kaaviokuva Tyks Salon sairaalan alueen nykyisistä ja uusista osista.

Kuvassa:

Tyks Salon sairaalan laajennusosa tulee sijoittumaan Sairaalantien nykyisen sairaalan väliselle tontille. A- ja K- osat (K kuvassa uuden D-osan alla) puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi osa. M- ja L-osat puretaan. C-, N- ja B-osat pysyvät ennallaan, paitsi B-osan 0-kerros peruskorjataan.

Muokattu : 30.8.2021 14:02
Luotu : 25.5.2021 13:55