Sairaanhoitopiirin hallitus esittää uuden psykiatrian sairaalan rakentamista Mikron tontille kantasairaalan viereen Turkuun

Mikron tontille, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kantasairaalan viereen rakennetaan uusi psykiatrian sairaalarakennus. Tiloihin keskitetään merkittävä osa tällä hetkellä hajallaan useissa ja modernin psykiatrian kannalta vanhentuneissa kiinteistöistä sijaitsevista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian palveluista.

Alustava havainnekuva Psykiatrian uudisrakennuksesta. Ilmakuva Lemminkäisenkadun suunnasta koilliseen.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti esittää rakentamista kokouksessaan 18.8.2020. Varsinainen rakentamispäätös edellyttää vielä loppuvuodesta kokoontuvan valtuuston hyväksynnän.

– Unelma uudesta psykiatrisesta sairaalasta on toteutumassa. Saamme asiakkaita palvelevan uudisrakennuksen, joka korvaa useita hyvin vanhoja ja epäkäytännölliseksi käyneitä kiinteistöjä. Uudesta sairaalasta on suunniteltu avoin ja helposti lähestyttävä. Nyt käsittelyssä olleet tilat on tavoitteena saada käyttöön vuonna 2024, kertoo Tyks psykiatrian toimialuejohtaja Jesper Ekelund

Varsinais-Suomen psykiatrinen vuodeosastohoito ja Turun alueen psykiatrinen avohoito on tarkoitus sijoittaa sairaalaan yhtenäiseksi palvelujärjestelmäksi. Rakentamisen ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat kaikkiaan noin 60 miljoonaa euroa ja sisältävät noin 20 000 bruttoneliömetriä. Tähän sisältyvät muun muassa psykiatrian poliklinikat ja kahdeksan vuodeosastoa.

Viisikerroksisen rakennuksen lisäksi rakennetaan maanalainen yhdyskäytävä Kiinamyllynkadun alta A-sairaalan kautta tunneliverkostoon. Y-kirjaimen muotoisen rakennuksen pisin yhtenäinen julkisivu aukeaa Kiinanmyllynkadulle ja pääsisäänkäynti on Sirkkalankadun puolelta. Tontti sijaitsee Lemminkäisenkadun, Kiinamyllynkadun ja Sirkkalankadun muodostamassa kolmiossa.

Hankkeen suunnittelijoiden kilpailutus alkaa tänä vuonna ja sopimuksen voidaan tehdä aikaisintaan valtuuston hyväksynnän jälkeen. Samalle tontille on suunniteltu mahdollisesti toisessa vaiheessa tehtävää psykiatrian sairaalan laajennusta.

Henkilöstö ja järjestöt mukana suunnittelussa

Uuden sairaalarakennuksen myötä vuonna 2017 aloitettu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin psykiatrian toimintojen yhdistäminen etenee viimeiseen vaiheeseen.

– Haluan välittää suuret kiitokset henkilökunnallemme, joka on osallistunut satoja kokouksia sisältäneeseen laajaan suunnittelutyöhön. Lisäksi potilas- ja omaisjärjestöt ovat antaneet merkittävän panoksensa hankesuunnitelmaan, Ekelund kertoo.

Järjestöille on myös suunniteltu ryhmätiloja uuteen sairaalarakennukseen.

– Haluamme kaikin tavoin integroitua osaksi ympäristöä, madaltaa kynnystä ja vähentää stigmaa, joka nähdään esteenä mielenterveyden edistämiselle, Ekelund sanoo.

Maalämmöstä energiatehokkuutta

Osana kestävän kehityksen ohjelmaa sairaanhoitopiirissä halutaan kiinnittää huomiota kiinteistöjen energiatehokkuuteen.

– Uuden psykiatrian sairaalaan hukkalämpö otetaan talteen ja lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä ja viilennyksessä maakylmää. Tämä pienentää kaukolämmön ja -jäähdytyksen kulutusta merkittävästi, kertoo rakennushankkeen johtaja Timo Seppälä.

Muokattu : 26.11.2020 10:31
Luotu : 18.8.2020 14:01