Sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksiköt palvelevat potilasta

Potilaalle huippuosaava hoito tarkoittaa eri taudeissa eri asioita. Yhteistä kaikille Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin nimeämille huippuosaamisyksiköille ovat Suomen parhaat hoitotulokset, jotka voidaan osoittaa kansainvälisillä mittareilla.Hoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Kuva: Potilaan palaute on yksi mittari, kun arvioidaan, mitkä yksiköt saavat huippuosaamisyksikön statuksen. Tyksin Tules-toimiala on yksi viidestä sairaanhoitopiirin nyt valitsemasta yksiköstä, jotka saavat lisärahoitusta toimintaansa. Kuvat VSSHP.

Sairaanhoitopiiri on nimennyt viisi huippuosaamisyksikköä, joille se myönsi yhteensä 300 000 euroa kehittämisrahaa. Valituilta vaaditut laatumittarit palvelevat tutkimusylilääkäri Päivi Rautavan mukaan ennen kaikkea potilasta. Hoidossa katsotaan pidemmälle kuin vain siihen hetkeen, kun potilas on sairaalassa.  Päivi Rautava.

– Esimerkiksi keskosvauvojen hoidossa on tavoitteena lapsen hyvä elämä aikuisuuteen asti. Hoidon tuloksista on Tyksissä kansainvälisesti ainutlaatuista tutkimusnäyttöä, sillä keskosvauvojen kehitystä on seurattu syntymästä nyt jo 11-vuotiaaksi, Rautava kertoo.

Aivovammakeskuksen tärkein tavoite on potilaan hoitopolun optimoiminen diagnostiikasta kuntoutukseen ja pitkäaikaisseurantaan. Aivovammakeskus on maailman eturivin yksiköitä aivovammojen diagnostiikan ja hoidon kehittämisessä. Sillä on myös laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Syöpä on yksilöllinen

Syöpätaudeissa huippuosaaminen tarkoittaa pitkälle yksilöllistettyä hoitoa.

– Syöpäkeskuksessa pystytään määrittelemään potilaan syöpätyyppi ja tutkimustiedon perusteella määräämään paras mahdollinen hoito. Koska syöpähoidot ovat raskaita, on myös tärkeää, että mahdollisimman harva joutuu kokemaan hoitoja turhaan, Rautava kuvaa.

Hoidon onnistuminen muodostuu hoitoketjun monesta osasta.

– Esimerkiksi hoitoonpääsyajat, henkilökunnan palveluosaaminen sekä potilaan antama palaute ovat asioita, jotka nostavat huippuyksiköt toisten yläpuolelle kansallisesti ja kansainvälisesti, Rautava kertoo.

Tyks Syöpäkeskus nimettiin hiljattain myös Euroopan Unionin osaamiskeskukseksi ainoana suomalaisena sairaalana aikuisten harvinaisten syöpien hoidossa. Se pääsi myös kahden muun Euroopan Unionin osaamisverkoston jäseneksi. Valintaa edelsi EU:n auditointi, josta Tyks sai täydet pisteet.

PET on kruununjalokivi

PET-keskus on Tyksin "kruununjalokivi". PET-keskus on kansallinen yksikkö, jossa toimivat alan kliiniset ja tieteelliset huippuosaajat. Sen tutkimuksista hyötyvät pääasiassa syöpäpotilaat mutta lisääntyvässä määrin myös aivo-, sydän- ja tulehdussairauksia sairastavat potilaat. Potilastutkimusten monipuolisuudessa PET-keskus on ollut tiennäyttäjä Suomessa ja myös kansainvälisesti.

PET-keskuksen tieteellinen toiminta on jo aiemmin todettu olevan huipputasoa. Keskuksessa toimii Suomen Akatemian huippuyksikkö ja vuoden 2015 Turun yliopiston tutkimuksen arvioinnissa keskus oli selvästi koko yliopiston paras. Nyt keskuksen kliinisen toiminnan on myös todettu olevan huipputasolla.

Tyksin huippuosaamisyksiköiden tutkijoiden artikkeleita uusista hoidon ja tutkimuksen menetelmistä julkaistaan alan arvostetuimmissa lehdissä.

Potilaat osa huippuyksikköä

Lasten, nuorten ja aikuisten tuki-ja liikuntasairauksien hoito huippuosaamisyksikössä tarkoittaa Tules-toimialuejohtaja Ville Äärimaan mukaan länsirannikon potilaiden osallistamista oman terveytensä asiantuntijoina.Ville Äärimaa.

– Potilaan terveyshyöty on kaiken toiminnan lähtökohta. Potilas myös tuottaa suuren osan siitä tiedosta mitä kirjataan. Tavoitteena on kerätä vielä enemmän tietoa hoidon vaikuttavuudesta, hän sanoo.

Laaturekisteri on Tyksin Tules-toimialueella ollut käytössä pisimpään Suomessa. Esimerkiksi keinonivelten uusintaleikkausten rekisteri on yleisön nähtävänä verkossa.  Vakavien tekonivelinfektioiden määrä Tyksissä on selvästi maan keskiarvon alapuolella.

Tyksin huippuosaamiseen kuuluvat myös lasten tules-sairaudet. Esimerkiksi lasten skolioosin hoidossa Tyks on kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskus.

Yhden luukun palvelu

Huippuosaamisyksiköt Tyksissä ovat sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan vahvoja, koska ne ovat moniammatillisia. Yhteistyötä eri alojen asiantuntijoista löytyy viereisiltä toimialoilta.

– Tavoitteena niin sanotusti yhdeltä luukulta palvelu, vaikka potilas voi tarvita monen erikoisalan osaamista, hän sanoo.  

Huippuosaamisyksiköt saavat rahaa, jotta ne voivat laajentaa toimintaansa. Tavoitteena on ottaa vastaan lisää potilaita myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelta.

Sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksiköt:

Aivovammakeskus

Keskola eli vastasyntyneiden teho-osasto

PET-keskus

Syöpäkeskus

Tyks Orto

Teksti: Suvi Vainio

Muokattu : 4.2.2021 8:57
Luotu : 20.4.2017 9:05