Sairaanhoitopiirin ravintohuolto uuteen yhtiöön

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti 9.10.2018, että sairaanhoitopiirin käyttämiä ravintohuollon palveluja koskeva sopimus siirretään Arkea Oy:n jakautuessa syntyvään Kaarea Oy:öön. Syntyvä yhtiö toimii jatkossa Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien omistamana sidosyksikkönä, kun taas Arkea jatkaa palvelujen tuottamista kilpailluilla markkinoilla.

Lähes kokonaan Turun kaupungin omistaman Arkea Oy:n jakaminen tuli ajankohtaiseksi muun muassa hankintalain sidosyksikköasemaa koskevien muutosten seurauksena.

Sama lainsäädäntö- ja jakautumisvelvoite koskee Lännen Tekstiilihuolto -osakeyhtiötä. Sen jakautumisen valmistelua jatketaan sairaanhoitopiirin hallituksen linjauksella, jonka mukaan piiri hankkii jatkossa tekstiilihuoltopalvelunsa omistamansa sidosyksikköyhtiön kautta.

– Sairaalan toimintojen kannalta on ehdottoman tärkeää, että voimme luottaa ravintopalveluidemme ja tekstiilihuoltomme pitkäjänteiseen kehitystyöhön sekä laatuun ja kustannusten hallintaan. Siksi oli luontevaa ajatella, että sairaanhoitopiiri sekä omistaa että omistuksen kautta ohjaa näiden palvelujen tuottamista. Pohdimme toki myös kilpailuttamista, mutta tällä hetkellä sidosyksikköyhtiön muodostaminen vaikutti hallituimmalta ratkaisulta ottaen huomioon myös sote-uudistuksen keskeneräisyys, arvioi sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä

Hallitus merkitsi tiedoksi myös julkisomisteisen työterveysyhtiön valmistelua koskevan esityksen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien omistaman Länsirannikon Työterveys Oy:n laajenemisen kautta voitaisiin jatkossa tuottaa työterveyspalveluja myös kyseisten maakuntien kuntien työntekijöille. 
 

Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 9.10.2018 16:23
Luotu : 9.10.2018 16:18