​Sairaanhoitopiirin talousarvio tiukkaan raamiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2019 talousarvionsa raamiin, joka tasapainottelee jäsenkuntien talouden kantokyvyn ja jatkuvasti kasvavan palvelukysynnän kanssa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvua rajataan 2,5 prosenttiin.

Piiri tarjosi jäsenkunnille raamiesitystä 2,8 prosentin kasvulle, mutta saadun palautteen perusteella se oli useille kunnille liikaa.

– Potilaita lähetetään entistä enemmän erikoissairaanhoitoon ja päivystyksen käyttökin kasvaa, erityisesti Turussa, enemmän kuin sairastavuusmittarit ja ennusteet lupaavat. Jatkuvasti kasvava potilasmäärä koettelee nykyresursseja monin tavoin, ja siksi ensi vuonna on hoitoon varattava entistä enemmän varoja budjettiin. Teemme toki kaikkemme, että tasapaino hoidon saatavuuden ja kuntien kokonaismenojen välillä säilyy, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä toteaa.

Kolme pinoa kolikoita.
 
Kuva: Pixabay

Taloussuunnittelussa voidaan hyödyntää viime vuonna yllättäen kertynyttä kahden miljoonan euron ylijäämää. Vuoden 2019 talousarvion tulostavoite voidaan asettaa saman verran alijäämäiseksi, mikä osaltaan pienentää kuntien maksuosuutta.

Sairaanhoitopiiri hakee tasapainoa myös korottamalla asiakasmaksuja 1.1.2019 alkaen. Se lisää niistä saatavia tuloja arviolta 3,1 miljoonaa euroa vuodessa. Käytännössä maksut nostetaan asiakasmaksuasetuksen enimmäistasolle, jonka mukaisia maksuja useimmat sairaanhoitopiirit noudattavat.  Korotuksen myötä poliklinikkamaksu nousee 4,30 euroa 41,20 euroon ja hoitopäivämaksu 4,90 euroa 48,90 euroon. Asiakasmaksujen tuottamasta 3,1 miljoonasta lisäeurosta 2,1 miljoonaa kohdistetaan edellä kuvattuun jäsenkuntien maksuosuuksien alentamiseen. Yksi miljoona käytettäisiin tieteelliseen tutkimukseen ja toiminnan kehittämiseen. 

– Tuki terveystieteelliselle tutkimukselle mahdollistaisi lisäpanostuksen siihen toimintaan, jonka avulla saamme tietoa nykyisten ja tulevien hoitojen vaikuttavuudesta. Meillä on sellaiseen koneisto olemassa. Tämä olisi keino vaikuttaa kustannusten hallintaan pitkällä tähtäimellä. Myös terveyspalvelujärjestelmän ja palvelukysynnän tutkimusta tarvittaisiin, jotta voisimme kehittää nykyistä toimintaa ja saada käytettävissä olevilla resursseilla aikaan enemmän terveyttä, Setälä painottaa.  

Talousarvioraamin mukaan sairaanhoitopiirin toimintakulut yhteensä kasvavat 2,8 prosenttia vuonna 2019. Kilpailukykysopimuksen vaikutusten poistuessa henkilöstömenot tulevat kasvamaan jopa yli 3 %. Lisäksi lääkehoito- ja tarvikemenoissa ennustetaan merkittävää kasvua, joten sairaanhoitopiirissä joudutaan noudattamaan edelleen tiukkaa kulukuria. Toiminnalle asetetaan tuottavuustavoite, eli potilaskohtaisia kustannuksia tulee voida laskea keskimäärin 1,2 %.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisen talousarvioraamin vuoden 2019 talousarvion pohjaksi äänestyksen jälkeen. Hallituksen jäsen Simo Paassilta teki kannatetun esityksen asiakasmaksujen korottamiseksi vain 2,5 prosentilla. Päätökseksi tuli pohjaesitys äänin 10-9.

Muokattu : 8.10.2019 9:30
Luotu : 22.5.2018 12:58