Velkaantuminen pysähtyi ja potilaskohtaiset hoitokustannukset alenivat

Sairaanhoitopiirin toimintamuutokset tuottavat tulosta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvoi viime vuonna selvästi. Potilaskohtaiset kustannukset kuitenkin alenivat ja velkaantuminen pysähtyi, ilmenee sairaanhoitopiirin vuoden 2014 tilinpäätöksestä, jota kuntayhtymän hallitus käsitteli ensimmäisen kerran tänään (3.3.2015).

Talousarviossa tavoitteiksi asetetut suoritemäärät ylittyivät selvästi. Somaattisessa (eli muussa kuin psykiatrisessa) erikoissairaanhoidossa talousarvio ylittyi hoitojaksojen osalta 3,3 prosenttia ja avohoidon osalta 5,2 prosenttia.

Hoidettujen eri potilaiden määrä kasvoi koko sairaanhoitopiirissä 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksessa, jonne kunnat ovat keskittäneet omia päivystyspalvelujaan, sekä käyntikerrat että eri potilaiden määrä lisääntyivät yli kymmenen prosenttia.

Sairaanhoitopiirin suurimmassa sairaalassa, Tyksin Kantasairaalassa, eri potilaiden määrä kasvoi 5,2 prosenttia. Potilasta kohti lasketut hoitokustannukset kuitenkin alenivat 2,3 prosenttia, kun toiminnan kasvu ei siirtynyt kustannuksiin.

– Kustannuskehitykseen pitää olla erittäin tyytyväinen. Myönteinen kehitys ei ole sattumaa, vaan tulosta pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta kehittämistyöstä, hallituksen puheenjohtaja Piia Elo toteaa.

–  Johtamisjärjestelmän muutokset tuottavat tulosta ja viime vuonna täysimääräisesti käyttöönotettu T-sairaala mahdollistaa sairaalan sisäiset tehokkaat hoitoprosessit. Tällaista kehittämistyötä on jatkettava, jotta kustannuksia saadaan edelleen hillittyä.

Elo pitää kriittisenä sitä, että sote-uudistus etenee, ja että sairaanhoitopiiri ja kunnat pystyvät yhdessä parantamaan ja kehittämään hoitoprosesseja sujuvammiksi ja tehokkaammiksi ja saavat pysäytettyä terveyspalvelujen volyymin kasvun.

Velkaantuminen pysähtyi

Talousjohtaja Arja Pesonen kertoi hallitukselle, että ensimmäistä kertaa 2000-luvulla velan määrä ei kasvanut.

– Viime vuonna vuosikate ylitti investoinnit, lainakanta pieneni ja omavaraisuusaste kääntyi loivaan nousuun, Pesonen toteaa. Mitään hurraamista omavaraisuusasteessa ei vielä silti ole, mutta Pesonen uskoo suunnan olevan nyt parempaan.

Sairaanhoitopiirillä oli tilinpäätöshetkellä pitkäaikaisia velkoja 259,2 miljoonaa euroa ja velkamäärä supistui 30,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Omavaraisuusaste nousi sen myötä 29 prosenttiin.

Koko sairaanhoitopiirin toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu oli jälleen edellisvuotta pienempi vaikka toiminta kasvoi samaan aikaan vahvasti. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuonna 2014 oli 2,2 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 3,0 prosenttia.

Kustannukset hallinnassa

Jäsenkunnilta perityt tuotot ylittivät talousarvion 1,5 prosenttia. Tuottoja enemmän ylittyivät jäsenkunnille tuotetut palvelut – kaikki hoitojaksot ylittyivät 2,6 prosenttia ja avohoito 4,2 prosenttia.

Sairaanhoitopiirin viime vuoden toimintatuotot olivat 693,8 miljoonaa ja toimintakulut 643,7 miljoonaa euroa. Tilikaudelta kirjataan tavoitteen mukaisesti 7,9 miljoonan euron ylijäämä, joka supistaa piirin kumulatiivisen alijäämän 10 miljoonaan euroon. Tulosta parantaa lähes 5 miljoonaa euroa vuoden 2011 sairaalapalosta saatu vakuutuskorvaus.

Sairaanhoitopiirin investoinnit vuonna 2014 olivat 17,4 miljoonaa euroa. Siitä 9,7 miljoonaa euroa kohdistui eri rakennushankkeisiin ja 7,7 miljoonaa laite- ja kalustoinvestointeihin.

– Talouden kehitys on saatu käännettyä oikeaan suuntaan, mutta määrätietoista työtä talouden vakauttamisen eteen on edelleen jatkettava, muistuttaa Pesonen. 

 


Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat internet-osoitteessa 
http://vsshp.ktweb.fi/ 
Hallituksen 3.3.2015 pöytäkirja (pdf) 

Muokattu : 3.3.2015 15:00
Luotu : 3.3.2015 14:52