Savuttomana hoitoon Tyksiin

Kun ihminen saa tiedon vakavasta sairaudesta, tupakoinnin jatkamista ei voi mitenkään perustella. Savuttomuudella on ratkaiseva vaikutus hoidon tehoon. Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) kannustaa kaikkia potilaitaan ja myös työntekijöitään savuttomuuteen.

Maisemakuva järven rannalta. 

Tupakoinnin lopettaminen on keskeinen osa leikkaukseen valmistautumista, millään muulla yksitäisellä keinolla ei voida vaikuttaa leikkausriskeihin yhtä tehokkaasti. Savuttomuus on tärkeää kaikissa sairauksissa.

– Tupakointi heikentää syövän lääkehoidon ja sädehoidon tuloksia. Tupakoinnin lopettaminen vähentää esimerkiksi rintasyöpäkuolleisuutta kolmanneksella. Uusien kalliiden syöpälääkkeiden lisähyödyt ovat usein varsin marginaalisia ja elinaikahyöty voi olla vain muutamia kuukausia. Savuttomuus pitäisi olla itsestään selvä tavoite syövän hoidon aikana, syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö sanoo.

Terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on ottaa puheeksi tupakasta vieroitus. Tupakoimattomana leikkaukseen –toimintamalli on kehitetty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin yhteistyönä. Tupakoivaa potilasta kannustetaan lopettamiseen, kun leikkausta aletaan suunnitella. Potilaan pitäisi siirtyä korvaushoitoon vähintään kaksi kuukautta ennen toimenpidettä. Tällä halutaan varmistaa leikkauksen turvallisuus.

– Tupakointi lähes kaksinkertaistaa riskin joutua tehohoitoon tai saada septinen shokki leikkauksen jälkeen. Kuoleman riski on 17 prosenttia suurempi kuin savuttomalla leikkauspotilaalla. Tupakoinnin lopettaminen kaksi kuukautta ennen leikkausta parantaa tutkitusti leikkaushaavojen paranemista, vähentää hengitysongelmien ja keuhkokuumeen sekä verisuonitukoksien riskiä. Savuttoman potilaan luuhun kohdistuvien leikkausten paraneminen on nopeampaa ja leikkauksen yhteydessä sydän- ja aivoinfarkteja on merkittävästä harvemmin, anestesiaerikoislääkäri Ari Katila luettelee.

Hän myös kertoo, että suunniteltuja leikkauksia on siirretty myöhempään ajankohtaan tupakoinnin vuoksi.

Tupakointi lisää sairauksia

Työikäisten keskeisin terveyttä vahingoittava tekijä on edelleen tupakointi. Tupakointi lisää sairastavuutta, heikentää kuntoa ja unen laatua. Raskauden aikainen tupakointi on syntyvän lapsen kemiallista pahoinpitelyä.

– Yksi odottavan äidin savuke aiheuttaa 15 minuutin hapenpuutteen sikiölle. Äidin ja lapsen terveyden turvaamiseksi jokaisen tupakoivan äidin oikeus on päästä tupakasta vieroitukseen, tupakastavieroitushoitaja Päivi Grönroos sanoo.

Suomalaisten tupakointi on vähenemässä, mutta vieläkin lähes joka viides tupakoi. Tupakoinnin taloudelliset haittavaikutuksetkin ovat merkittäviä. Tupakoitsijan savukkeiden hinta on noin 2000 euroa vuodessa.

– Tupakoinnin lopettaneet kertovat, että lopettamisen jälkeen iho ja hiukset voivat paremmin, hengitys ja vaatteet eivät haise tupakalle, unenlaatu paranee, hengittäminen helpottuu ja liikkuminen on mukavampaa. Kunto paranee, eikä tupakointi enää hallitse elämää – ei tarvitse häpeillen etsiä tupakkapaikkaa. Lopettamisen jälkeen voi olla ylpeä itsestään, kun monivuotinen haave on toteutunut, Grönroos kertoo.

Tupakaton päivä 31. toukokuuta

– Vietämme maailman tupakatonta päivää 31.5. Jos tupakoit, tumppaa nyt. Hienoa, jos olet savuton! Yhdessä pystymme tekemään Suomesta savuttoman, Tyksin tupakasta vieroituksen ryhmä kannustaa.

Fakta:

Sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat eniten kuolemia maailmassa. Joka kahdeksannen sydänkuoleman taustalla on tupakointi tai ympäristön tupakansavulle altistuminen. Tupakointi on korkean verenpaineen ohella tärkein sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

Työnantajalle tupakoitsijan aiheuttamat lisäkustannukset on arvioitu jopa 4000 euron suuruisiksi. Työnantajan tulee kannustaa työntekijöitään savuttomuuteen ja jokaisen esimiehen kannattaa ohjata tupakoiva työntekijä työterveyshuoltoon tupakasta vieroitukseen.

Tyks tupakasta vieroituksen työryhmä:

Syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö

Anestesiaerikoislääkäri Ari Katila

Keuhkotautien erikoislääkäri Maritta Kilpeläinen

Tupakastavieroitushoitaja Päivi Grönroos

Muokattu : 8.10.2019 9:22
Luotu : 31.5.2018 8:38