​Sigrid Juseliuksen säätiön apurahoissa Turkuun hyvä saalis

Päivystyskirurgian ylilääkäri, dosentti Paulina Salminen on yksi tyksiläisistä, joka sai varttuneen tutkijan kolmivuotisen apurahan Sigrid Juseliuksen säätiöltä. Ensimmäisen vuoden osuus on 50 000 euroa. Apuraha myönnettiin hankkeeseen, jossa tutkitaan akuutin umpilisäketulehduksen antibioottihoidon optimointia, etiologiaa sekä umpilisäkkeen ja suoliston mikrobien yhteyttä. Hanke koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joista kaksi, APPAC II ja APPAC III, ovat satunnaistettuja monikeskustutkimuksia ja MAPPAC translationaalis-kliininen tutkimus.

– Apuraha mahdollistaa laajan tutkimuskokonaisuuden osalta välttämättömän tutkimushoitajan palkkauksen, väitöstutkijoiden tutkimusvapaan sekä osan mikrobiologisista analyyseistä, kertoo Salminen. 

APPAC-tutkimuksen julkaisun jälkeen Salmisen johtama suomalainen monikeskustutkimusryhmä on kansainvälisesti etulinjassa kehittämässä umpilisäketulehdusten muuttuvaa diagnoosi- ja hoitokäytäntöä.  

– Olemme osoittamassa, että suomalaisilla kliinisillä kirurgisilla monikeskustutkimuksilla voi maailmanlaajuisestikin vaikuttaa tämän yleisimmän päivystyskirurgisen taudin diagnostiikka- ja hoitokäytäntöihin, arvioi Paulina Salminen.

Sigrid Juseliuksen säätiön varttuneiden tutkijoiden 1-3-vuotinen apuraha voidaan myöntää ansioituneelle vähintään dosenttitason tutkijalle tutkimustyöhön Suomessa.

Salminen saa tutkimuksiinsa myös valtion Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille osoittamaa tutkimusrahoitusta.

 

Varttuneet tutkijat

3-vuotisen apurahan Tyksistä/Turun yliopistosta saivat uusina hakijoina

Aittokallio Tero            55 000                         1/3

Jalkanen, Sirpa             95 000                         1/3

Jartti, Tuomas              60 000                         1/3

Kiviranta, Riku             50 000                         1/3

Kähäri, Veli-Matti        55 000                         1/3

Mattila, Pieta                45 000                         1/2

Poutanen, Matti            50 000                         1/3

Salmi, Marko               75 000                         1/3

Salminen, Paulina        50 000                         1/3

 

Jatkorahoitus (toisen tai kolmannen vuoden osuus)

Airas, Laura                 50 000                         3/3

Heino, Jyrki                 50 000                         2/3

Ilonen, Jorma               50 000                         2/2

Ivaska, Johanna           80 000                         2/3

Metsä-Ketelä, Mikko    65 000                         3/3

Nummenmaa, Lauri     55 000                         2/3

Rinne, Juha                  70 000                         2/3

Roivainen, Anne &

Saraste, Antti                50 000                         2/3

Schleutker, Johanna     75 000                         2/3

Toppari, Jorma &

Kotaja, Noora               60 000                         3/3

Westermarck, Jukka    100 000                        2/3

Zavialov, Anton           50 000                         2/3

 

Nuoret ryhmänjohtajat

Uudet myönnöt

Elo-Uhlgren, Laura      42 000                         1/2            

Li, Jianwei                   40 000                         1/2

 

Jatkorahoitus (toisen tai kolmannen vuoden osuus)

Alinikula, Jukka           40 000                         3/3

Boström, Peter             40 000                         2/2

Hollmen, Maija            40 000                         3/3

Louvanto, Karoliina     40 000                         2/3

Martikainen, Mika        40 000                         3/3

Rantakari, Pia               40 000                         3/3

Sundvall, Maria            40 000                         3/3

 

Nuoren ryhmänjohtajan 1-3-vuotinen apuraha voidaan myöntää nuorelle tutkijalle (tohtori tai vastavalmistunut dosentti), joka on perustamassa omaa tutkimusryhmää. Apuraha myönnetään 1-3 vuodeksi kerrallaan ja apurahakauteen voi saada jatkoa enintään viideksi vuodeksi yhteensä. Sen jälkeen tulee hakea varttuneen tutkijan apurahaa. Hakijalla tulee pääsääntöisesti olla post doc -tutkijavaihe suoritettuna.

Apurahoja myönnettiin runsaasti myös Åbo Akademin tutkijoille. Kaikki Juseliuksen säätiön myöntämät apurahat löytyvät tästä.

 

Teksti: Tuula Vainikainen

                                                     

Muokattu : 26.3.2018 9:58
Luotu : 26.3.2018 9:52