​Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista vauhditetaan Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat päättäneet yhteistyössä uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujaan valtakunnallisen sote-valmistelun aikataulusta riippumatta. Uudistustyö alkaa heti.

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat yhtä mieltä siitä, että maakunnassa on tarpeen uudistaa sote-palveluita nopealla aikataululla. Kehittämisen työkaluna toimii järjestämissuunnitelma, johon on koottu alueella tärkeimmiksi koetut, kaikkia organisaatioita koskevat kehittämiskohteet.

Järjestämissuunnitelma on hyväksyttävänä kaikkien 27 kunnan päätöksenteossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee asiaa 26.11.2019.

- Olemme tietoisesti nostaneet järjestämissuunnitelman vahvaan rooliin sote-palveluiden uudistamisessa. Kaikki Varsinais-Suomen kunnat ja kuntayhtymät ovat sitoutuneet suunnitelmaan ja meillä on yhteinen halu edetä jo tehdyn työn pohjalta. Olemme aloittamassa tämän ensimmäisenä maakuntana Suomessa, muissa maakunnissa sote-palveluiden järjestämissuunnitelma ei ole näin vahvassa roolissa, muutosjohtaja Antti Parpo Turun kaupungilta kertoo.

Kaikki kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat yhtä mieltä siitä, että keväällä 2019 kaatuneen sote-uudistuksen aikana tehty työ ei saa jäädä hyödyntämättä Varsinais-Suomessa.

- Kunnat eivät voi jäädyttää sote-palvelujen sisällöllistä kehittämistä ja odotella valtakunnallista sote-uudistusta. Emme myöskään saa jäädä suunnittelutasolle, vaan kaikki voimavarat tulee kohdistaa tekemiseen. Järjestämissuunnitelma on kiinteä osa Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kehittämistä, toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoo.

Vaikuttavuus syntyy yhteistyössä

Järjestämissuunnitelman lähtökohtana on, että palvelut toimivat kustannustehokkaasti ja vastaavat asiakkaiden tarpeeseen. Tämän lisäksi asiakkaille halutaan turvata oikea-aikainen pääsy palveluihin ja paremmat digipalvelut.

- Potilaan kannalta tärkein tekijä on palvelun saatavuus ja oikeanlaisen avun saaminen. Aidon muutoksen aikaansaaminen vaatii panostuksia ensikontaktin toimivuuteen ja hoidon tarpeen arviointiin. Osa avusta voidaan antaa puhelinpalveluna tai erimuotoisilla digitaalisilla palveluilla, mutta myös fyysisten palvelupisteiden tarjontaa täytyy parantaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Honga sanoo.

Keskeisimmät kehittämiskohteet Varsinais-Suomessa:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • Somaattisten terveyspalveluiden kehittäminen, mukaan lukien akuuttipalvelut
  • Suun terveydenhuolto
  • Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut
  • Tietojohtaminen
  • Sähköisten palveluiden kehittäminen
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistaminen

Kullekin osa-alueelle on nimetty vastuuvalmistelija, joka tekee työtä aluksi oman työn ohella ja taustaorganisaatiot osoittavat työpanoksen yhteiseen kehittämiseen. Mikäli hallituksen sote-valmistelu käynnistyy nopealla aikataululla, Varsinais-Suomessa käynnissä oleva kehittämistyö toimii tulevan uudistuksen pohjana.

Kehittämistoimia pilotoidaan erikseen sovitusti eri organisaatioissa ennen kuin ne otetaan laajempaan käyttöön. Toimeenpanossa hyödynnetään kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Muokattu : 20.11.2019 10:29
Luotu : 18.11.2019 12:15