Suomen arvostetuimmaksi ja moderneimmaksi sairaanhoitopiiriksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivittää strategiansa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivittää strategiansa. Uudeksi visioksi ollaan nostamassa Suomen arvostetuin ja modernein sairaanhoitopiiri. Päivitetty strategia perustuu toimintaympäristöanalyysiin, laajoihin, eri sidosryhmille tehtyihin kyselyihin ja osallistavien työpajojen antiin.

Sairaanhoitopiirin hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy uusitun strategian, soteuudistuksen etenemisestä riippuen, vähintään vuosille 2021–2022. Valtuusto käsittelee asiaa marraskuun lopussa. Strategian toimeenpano aiotaan suunnitella tulevan talven aikana.

Lähivuosina sairaanhoitopiiri aikoo panostaa asiakas- ja henkilöstökokemuksen vahvistamiseen ja laajaan yhteistyöhön.

– Olemme kuulleet henkilöstöämme sekä keskeisiä yhteistyötahojamme syksyn aikana, kun olemme piirtäneet kuvaa tulevien vuosien strategiaksemme. Olemme asettaneet tavoitteet hyvin kunnianhimoisesti. Tulevaisuudessa haluamme olla maan paras asiakaskokemuksessa, Suomen arvostetuin työpaikka sekä taata kuntayhteistyössä laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl

Asiakkaan huomioimisen pitää alkaa jo asiakkaan kotoa ja sen tulee jatkua takaisin kotiin saakka, myös ruotsin kielellä.

– Jotta onnistumme saavuttamaan tavoitteemme maan parhaasta erikoissairaanhoidon asiakaskokemuksesta, meidän tulee tehdä töitä entistä tiiviimmässä yhteistyössä moneen suuntaan. Lisäksi käytännössä aiomme esimerkiksi yhtenäistää erikoissairaanhoidon palveluprosesseja paitsi toimialueillamme myös digitaalisesti, valmentaa henkilöstöämme palvelutilanteisiin sekä etsiä keinoja, joilla voimme parantaa palvelukulttuuriamme, Bergendahl sanoo.

Uuden strategian mukaisesti jatketaan työtä Varsinais-Suomen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyön tiivistämiseksi sekä palvelujen tuottamista maakunnallisesti yhdenvertaisesti.

Pohjoismaiden paras yliopistosairaala

Strategisena tavoitteena on uudistua ja parantaa jatkuvasti.  Tämä liittyy huippulaatuisen ja kustannustehokkaan erikoissairaanhoidon tuottamiseen ja yliopistosairaalan ja yliopistosairaanhoitopiirin rooliin.

– Yhtenä tavoitteenamme on se, että tuemme koko maakunnan palvelujärjestelmän kehittämistä ja vahvistamme osaltamme erityisvastuualueen erikoissairaanhoitoa ja vaativaa erikoissairaanhoitoa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Näen, että huippulaatuisen erikoissairaanhoidon lisäksi yliopistosairaanhoitopiirillä ja -sairaalalla tulee olla kyky tukea tutkimusta ja alueen terveys- ja bioalaa sekä jatkaa yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa, sanoo Bergendahl.

Muokattu : 3.11.2020 16:38
Luotu : 3.11.2020 16:36