​Sydäntutkimussäätiön Soisalo-palkinto 2018 sydämen eteisvärinän tutkija Tuomas Kiviniemelle

Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Tuomas Kiviniemi on perustanut Tyks Sydänkeskukseen ja Turun yliopistoon tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on sydäntoimenpidepotilaiden eteisvärinään liittyvien haittatapahtumien vähentäminen. Kiviniemi on päätutkijana pystyttämässään CAREFIB-konsortiossa, joka koostuu LAA-CLOSURE, CAREBANK ja CAREAVR-eteisvärinätutkimuksista.

Sydäntutkimussäätiön palkintolautakunta perustelee Tuomas Kiviniemen palkitsemista hänen nyt jo vaikuttavilla tutkimusansioillaan.  Kiviniemi on myös pidetty opettaja ja nuorten tutkijoiden joukossa arvostettu tutkimusryhmän johtaja. Pauli Soisalon muistorahaston tunnustuspalkinto (12 000 euroa) myönnetään lupaavalle nuorelle, alle 40-vuotiaalle sydän- ja verisuonisairauksien tutkijalle.

CAREFIB = kolme laajaa sydäntutkimushanketta
LAA-CLOSURE-tutkimuksessa selvitetään sydänkirurgian yhteydessä tehtävän vasemman eteiskorvakkeen ennaltaehkäisevän sulun vaikutusta aivohalvausten estoon. Vasen eteiskorvake on eteisvärinään liittyvän hyytymän lähtökohta yhdeksällä potilaalla kymmenestä. Mikäli se suljetaan onnistuneesti, tärkein eteisvärinään liittyvä veritulppien lähtökohta saadaan poistettua. Kyseessä on suurin koskaan aiheesta tehty satunnaistettu tutkimus, johon otetaan mukaan yli 1000 potilasta eurooppalaisissa keskuksissa.

CAREBANK tutkimuksessa kerätään sydänleikatuilta maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen yhdistelmä kudos- ja verinäytteitä. Kudostason löydöksiä voidaan verrata potilaiden kliiniseen taudinkuvaan. Yhteistyökumppanina toimii Brigham and Women's sairaala Harvardissa, Bostonissa.

Suomalaisessa CAREAVR-monikeskustutkimuksessa puolestaan selvitetään aorttaläppäleikattujen potilaiden eteisvärinän ja aivohalvausten ilmaantuvuutta. CAREAVR:sta saadaan ensimmäistä kertaa tärkeää tosielämän tietoa eteisvärinän määristä leikkauksen jälkeen ja erityisesti siitä, miten usein eteisvärinä uusii. Nykyään leikkauksen jälkeistä eteisvärinää pidetään pitkälti ohimenevänä ilmiönä, eikä pysyvää hyytymisenestolääkitystä yleensä sen vuoksi aloiteta. Mikäli eteisvärinän todetaan uusivan usein, voi tällä olla vaikutusta hoitokäytäntöihinkin.

CAREFIB-konsortio saa rahoitusta myös valtion Tyksille osoittamista tutkimusmäärärahoista.

Kiviniemi työskentelee Tyks Sydänkeskuksessa kardiologian erikoislääkärinä ja toimenkuvana on sepelvaltimotoimenpiteet eli invasiivinen kardiologia. Hän toimii myös Suomen Lääketieteen säätiön 'Tutkimusryhmän perustajan' rahoituksella tutkijana Turun yliopistossa. Tällä hetkellä työaika jakautuu näihin 50-50.

- Usean vuoden työ projektien parissa on nyt siinä vaiheessa, että olemme päässeet julkaisemaan ensimmäisiä tuloksiamme. Tutkimusryhmämme toiminta on hyvin aktiivisessa vaiheessa ja minulla on parhaillaan yhdeksän väitöskirjaohjattavaa. Tuore konsortiorahoitus antaa pitkäjänteiset toimintaedellytykset tutkimusprojekteille useammalle vuodelle sekä Turussa että Bostonissa. Siirryn kesällä Brigham and Women's Hospitaliin Harvardin lääketieteelliseen tiedekuntaan vierailevaksi tutkijaksi. Tavoitteenani on eteisvärinäpotilaiden sydänkudosnäytteiden tarkka karakterisointi ja tiedon yhdistäminen kliinisiin päätemuuttujiin. Projektit jatkuvat samanaikaisesti myös Turussa, kertoo Kiviniemi.

Tuomas Kiviniemi.

Tuomas Kiviniemi, s. 1979

  • LL ja LT, Turun yliopisto 2006
  • Kokeellisen kardiologian dosentti, TY, 2013.
  • Ohjannut kolme väitöskirjaa ja parhaillaan ohjattavana on yhdeksän väitöskirjaohjattavaa Turun yliopistossa.
  • Työskentelee tutkijana ja Tyks Sydänkeskuksessa kardiologina. Kliiniseen toimenkuvaan kuuluvat sepelvaltimotoimenpiteet.
  • Siirtyy vierailevaksi tutkijaksi Bostoniin Harvard Medical Schooliin kesällä 2018.

Teksti: Tuula Vainikainen

Muokattu : 31.1.2020 8:18
Luotu : 30.1.2018 13:04