T3-sairaalan rakentamisen tilanne kesäkuussa 2018

T3-sairaalan rakentaminen jakaantuu kahteen eri päävaiheiseen. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu kansirakenne rata- ja katu-alueen päälle, joka valmistui kesäkuussa 2018. Toisessa vaiheessa rakennetaan sairaala valmiin kansirakenteen päälle.  Kansirakenne on kooltaan noin 9 000 neliömetriä ja se toimii T3-sairaalan perustuksena ja kulkuyhteytenä.

T3-sairaalan kansirakenteen urakka rata- ja katualueen päälle on ollut vaativaa ja massiivista perusrakentamista. Kansirakenteen projektinjohtourakoitsijana on toiminut YIT Infra Oy. Kansirakenteen massiivisuutta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

  • porapaaluja (halkaisijaltaan 400 - 800 mm) perustuksiin on käytetty yhteensä noin 500 kpl ja yhteispituudeltaan noin 4,4 km
  • betonia rakenteeseen on käytetty yhteensä noin 20.000 m3
  • betonin joukkoon rakenneteräksiä on asennettu yhteensä noin 2,1 miljoonaa kiloa ja jänneteräksiä 270.000 kg.

Kansirakenne on sairaalan kuormituksen lisäksi mitoitettu erilaisille rata- ja katualueen onnettomuuskuormille ja monin selvityksin on varmistettu, että rata- ja katualueesta ei aiheudu haittaa sairaalalle tai sairaalasta rata- ja katualueelle.

Kannen betonivalut saadaan valmiiksi kesäkuun alussa. Betonin laadunvarmistusta on jatkettu tiukennetun laadunvalvonnan mukaan. Työmaakoekuutioiden ja rakenteista tutkittujen näytteiden perusteella betonin lujuudet ovat kunnossa. Katualueella tehdään tämän jälkeen mm. liikennejärjestelyihin ja telematiikan rakentamiseen liittyviä töitä. Työt saadaan valmiiksi syyskuun lopulla.

Tämän jälkeen alkaa telematiikan koestus ja testaaminen, joka jatkuu marraskuun loppuun. Testijakson jälkeen tilanne muuttuu normaaliksi. Poikkeuksen muodostaa Hämeensillalta Helsingin suuntaan johtava ramppi, joka edelleen pysyy sairaalan rungon rakentamisen aikana suljettuna. Sairaalan elementit kuljetetaan rampin kautta kansirakenteen alle, josta ne nostetaan kansirakenteeseen jätettyjen kahden työaukon kautta asennuspaikalle.

Sairaalan rungon rakentaminen alkaa elokuussa

Sairaalan rakentamisen liittyviä nostureita kansirakenteen päälle pystytetään heinäkuussa ja sairaalan rungon rakentaminen alkaa elokuun alussa. Sairaalan runkoa rakennetaan neljässä eri lohkossa ja lohkojen valmistumisjärjestyksessä käynnistyvät sisäpuolen työt.

Rakennuksen tilat valmistuvat porrastetusti kerroksittain seitsemän kuukauden aikana, jonka jälkeen tiloissa alkaa varustelu sairaalakäyttöä varten. Rakentaminen valmistuu loppukesällä 2021. Sairaalan rakentamisen pääurakoitsijana toimii Hartela Länsi-Suomi Oy.

Samanaikaisesti kansiurakan etenemisen kanssa on rakennettu yhdystunnelia, joka yhdistää A-sairaalan, Medisiina D rakennuksen, T3-sairaalan ja T-sairaalan. Tunneli otetaan käyttöön kuluvan vuoden elokuussa. Ennakoivina töinä on myös korotettu ja parannettu T-sairaalan helikopterikenttää, joka valmistuu kesäkuun puolivälissä.

Erillisenä urakkana on lisäksi käynnistetty uuden 530-paikkaisen pysäköintirakennuksen rakentaminen. Se palvelee jatkossa pääasiassa T3-sairaalan asiakkaita ja henkilökuntaa. Pysäköintirakennus otetaan käyttöön vuoden 2019 kesäkuussa.

 

T3-sairaalan tunnuslukuja:

  • 8 kerrosta
  • 55.000 brm2
  • toiminnallisia hyötyneliöitä 21 000 m2
  • pohjakannen pinta-ala 9 000 m2
  • rakentamiskustannukset 189 milj. euroa.

 Hankejohtaja Timo Seppälä

Kirjoittaja: Hankejohtaja Timo Seppälä

Muokattu : 11.10.2019 14:21
Luotu : 12.6.2018 8:35