T3-sairaalan rakennuskustannukset seuraavat indeksejä

Turun yliopistollisen keskussairaalan T3-sairaalahankeen rakennuskustannusten kasvun ennustetaan noudattavan alalla yleisesti käytettyjen Haahtelan ja Rapal Oy:n tarjoushintaindeksien kehitystä, kun tarkastelussa ei oteta huomioon betonin lujuusongelman aiheuttamia lisäkustannuksia.

Hankejohtaja Timo Seppälän hallitukselle esittelemien laskelmien mukaan T3-sairaalan rakennuskustannusten ennustetaan kasvavan noin 24 prosenttia alkuperäisestä vuoden 2014 arviosta. Kun betoniongelman kustannukset otetaan mukaan, kustannukset kasvavat 32 prosenttia. Vuoden 2014 jälkeen Haahtela-indeksi on noussut noin 26 ja Rapal-indeksi 25 prosenttia.

T3-hanke on sidottu Haahtela-tarjoushintaindeksiin, joka kuvaa rakentamisen tarjoushintojen vaihteluja eli suhdannetilanteissa.

Seppälän mukaan T3-sairaalahanke etenee aikataulussa.

– Rakennuksen runko on viimeisen lohkon ylintä kerrosta lukuun ottamatta valmis. Sisävalmistusvaihe ja talotekniikan rakentaminen on alkanut. Työmaalla työskentelee tällä hetkellä noin 200 henkilöä ja työmaavahvuuden arvioidaan nousevan noin 500 henkilöön, Seppälä kertoo.

T3-sairaalan rakentamisen arvioidaan nyt maksavan 185,8 miljoonaa euroa. Isoihin hoito- ja tutkimuslaitteisiin sekä muihin sairaalalaitteisiin tarvitaan noin 12 miljoonaa ja irtaimistoon 13,4 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin hallitus merkitsi selvityksen tiedokseen 17.9.2019.

 

Tämä on toimituksellinen tiedote kuntayhtymän hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi.​

Muokattu : 8.10.2019 15:06
Luotu : 17.9.2019 12:37