Talousarvio nostaa jäsenkuntien yhteenlaskettuja menoja 2,5 prosentilla

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi tänään (27.11.2018) yksimielisesti vuodelle 2019 tehdyn talousarvion, jossa toimintakulut kasvavat 3,7 prosenttia edellisestä talousarviosta ja ovat yhteensä 759,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvat 3,4 prosenttia ja nousevat 798,7 miljoonaan euroon.

Jäsenkuntien yhteenlasketut maksut sairaanhoitopiirille nousevat 2,5 prosenttia aiemman hyväksytyn talousarvioraamin mukaisesti. Jäsenkuntien maksuihin varataan talousarviossa yhteensä 608,6 miljoonaa. Muilta kunnilta ja asiakkailta odotetaan kertyvän 69 miljoonaa euroa.

Talousarvion tulos on laadittu kaksi miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sen toteutuessa ei kuntayhtymällä olisi yli- tai alijäämiä taseessaan vuoden 2019 jälkeen.

Sairaanhoitopiiri varaa ensi vuoden investointeihin yhteensä 44,5 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä Tyksin T3-sairaalahanhetta, joka toteutetaan rahoitusleasingilla. Investointibudjetista käytetään rakentamiseen 26,7 miljoonaa ja laite- ja kalustohankintoihin 17,8 miljoonaa euroa.

Yksi uusista taloussuunnitelmakauden investointikohteista on Tyksin Salon sairaala. Sairaanhoitopiiri ja Salon kaupunki suunnittelevat yhteistyössä Salon sairaalan uudistamista ja kunnostamista kokonaisuutena. Tavoitteena on rakennuttaa vuodeosastoja osittain korvaava uudisrakennus sekä peruskorjata sen käyttöönotossa vapautuvat nykyiset toimitilat. Uudisrakennuksen valmistuminen on alustavasti ajoitettu vuoteen 2023.

Talousarvioon liittyen valtuusto hyväksyi myös erityisvelvoitteista ja hoitokustannusten tasauksesta aiheutuvat maksut vuodelle 2019.

Muut esityslistalla olleet asiat valtuusto hyväksyi tai merkitsi tiedokseen esitysten mukaisesti.

 

Talousarvio- ja suunnitelma vuosille 2019-2021

Muokattu : 16.10.2019 8:04
Luotu : 27.11.2018 15:07