Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri hakukiellosta:

Tehyllä puutteelliset tiedot organisaatiouudistuksesta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtosen mukaan Tehyn 15.9.2014 julkistamassa tiedotteessaan esittämät perusteet aikomalleen hakukiellolle näyttävät puutteellisilta.

– Tehy viittaa tiedotteessaan hallintokeskuksemme organisaatiomuutokseen ja esittää, että muutos johtaisi hoitohenkilöstön johtamistehtävien mitätöintiin. Muutos ei kuitenkaan kohdistu lainkaan hoitotyöhön tai sen johtamiseen. Mikään esimiessuhde hoitotyössä ei muutu tämän organisaatiomuutoksen takia, Lehtonen toteaa.

Mainittu organisaatiomuutos kohdistuu pelkästään sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen kehittämistoimintoihin. Muutoksella poistetaan hallintokeskuksen päällekkäisyyksiä ja tehostetaan aiemmin hajallaan olleiden kehittämisasiantuntijoiden toimintaa ja yhteistyötä.

– Muutoksen jälkeen kehittämisyksikkömme on moniammatillinen yhteisö, jossa työskentelee noin 30 pääosin hoitajataustaista henkilöä. Siihen kuuluu myös lääkärikoulutuksen saaneita henkilöitä. Olen tehnyt sisäisen nimityksen, jonka mukaan kehittämistoimintojen vetäjäksi tulee hoitajataustainen henkilö ja joka on aloittanut valmistelut yksikön työntekijöiden kanssa.

– Hallintokeskuksen organisaatiomuutos on valmisteltu huolella ja käsitelty yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Hallintoylihoitajan toimivaltuuksia ei ole muutettu ja hän vastaa edelleen hoitotyön johtamisesta ja kehittämisestä koko sairaanhoitopiirissä. Potilaiden hoidossa työskentelevien hoitajien esimiessuhteet eivät muutu millään lailla, Lehtonen sanoo.

Muutoksessa hallintoylihoitajan ja johtajaylilääkärin alainen henkilökunta yhdistetään yhteen kehittämispalvelut- yksikköön, jota johtaa ylihoitaja eli hoitoalan johtamisen ammattilainen. Hänen esimiehensä on sairaanhoitopiirin johtaja, joka voi tulla mistä ammattiryhmästä tahansa.

– Ihmettelemme Tehyn kannanottoa ja sitä, ettei Tehy ottanut meihin yhteyttä ennen hakukiellon asettamista.  Avoimiin tehtäviimme on ollut runsaasti hakijoita ja toivomme, että myös Tehyn jäsenet hakisivat edelleen virkoihimme ja toimiimme. Toivotan uudet työntekijät tervetulleiksi meille hyviin ja tärkeisiin töihin!


OTE VSSHP:n hallintosäännöstä, 6 § Kuntayhtymän johto

”3. Hallintoylihoitaja
1. johtaa kuntayhtymän sairaaloissa tehtävää hoitotyötä,
2. johtaa hoitotyön suunnittelua, kehittämistä ja laadunvarmistamista sekä opetusta,
3. ohjaa ja yhteensovittaa osaltaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä,
4. vastaa osaltaan hoitotieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa,
5. suorittaa muut sairaanhoitopiirin johtajan määräämät tehtävät.”

Hallintosääntö internetissä
Päivitetty: 22.10.2014 13:46