​Terveysdatasta uutta liiketoimintaa pk-yrityksille

Merkittävä EU-rahoitus vauhdittaa suomalaisten pk-yritysten digitalisaatiota. HealthHub Finland kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi. 

HealthHub Finlandin idea on yksinkertainen. Se on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa.

- Samalla vauhditetaan eurooppalaisen terveydenhuollon digitalisaatiota ja tehdään siitä entistä tehokkaampaa, hankkeen koordinaattori Tero Piispanen Turku Science Park Oy:stä summaa.

Suomalainen osaaminen terveysdatan hyödyntämisessä tunnetaan Euroopassa. Kesän korvalla Euroopan komissio valitsi HealthHub Finlandin eurooppalaiseksi digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi (European Digital Innovation Hub, EDIH). Keskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa.

HealthHub Finland saa EU:lta miljoonan euron vuotuisen rahoituksen ensin kolmeksi vuodeksi. Mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, on keskittymällä mahdollisuus saada neljän vuoden lisärahoitus.

Piispasen mukaan rahoituspäätös on merkittävä. Sen avulla Suomessa pystytään kokoamaan yhteen erilaisia osaajia, joita pk-yritykset tarvitsevat terveysdataan perustuvien ratkaisujensa kehittämiseen.

HealthHub Finlandissa ovat Turku Science Parkin lisäksi mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Suomen Biopankkien Osuuskunta, Business Tampere, Kuopio Health, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Business Oulu.  Laaja konsortio pystyy tehokkaasti tuomaan asiantuntemusta ja palveluita koko Suomen pk-sektorille.

Palveluja Eurooppaan yhdestä luukusta

Terveysdata ja sen käyttöön perustuva osaaminen on Suomen ehdoton kilpailuvaltti. Suomella on pitkä historia niin terveys- kuin hyvinvointidatan käytöstä innovaatiotoiminnassa. HealthHub Finland tarjoaa pk-yrityksille niiden liiketoimintaa tukevia palveluja kuuluisalla "yhden luukun periaatteella".  Lisäksi se tuo yrityksille resursseja ja tietotaitoa kehittää uudenlaisia terveysdataan perustuvia ratkaisuja.   

HealthHub Finlandin yhteistyökumppaneilla on vahvaa osaamista terveys- ja hyvinvointidataan liittyvässä testialustatoiminnassa. Suomalaisten testialustojen rooli osana eri maissa toimivien yritysten tuotekehitystä korostuu entisestään testialustapalvelujen määrän ja kirjon lisääntyessä keskittymän toiminnan aikana. 

HealthHub Finland on myös liittoutunut muiden terveysalan EDIHien kanssa, minkä ansiosta suomalaiset pk-yritykset voivat päästä helpommin testaamaan tuotteitaan muualla Euroopassa ja sitä kautta käynnistämään vientiään.  

Piispanen uskoo keskittymän puitteissa tapahtuvan verkostomaisen yhteistyön vauhdittavan terveysalan innovaatiotoimintaa.   Hän toivoo, että Suomeen syntyisi entistä enemmän uusia yrityksiä, ja että olemassa olevat yritykset ymmärtäisivät terveysdataan perustuvien ratkaisujen kehittämisen liiketoimintapotentiaalin. 


Muokattu : 13.6.2022 13:00
Luotu : 13.6.2022 13:00