​Terveyskampus Turku on kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä

Terveyskampus Turku -verkostossa ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja uutena osapuolena Turku Science Park.

Terveyskampus Turku -yhteistyö käynnistyi vuoden 2015 lopulla. Keskiviikkona 27.9. allekirjoitettiin verkoston osapuolten välillä sopimus, jossa määritellään yhteistyön tavoitteita. Verkostoon liittyi nyt uutena jäsenenä Turku Science Park.  

Terveyskampus Turku -verkosto kehittää Turun yliopistollisen keskussairaalan aluetta monialaisena, kansainvälisenä huipputason osaamiskeskittymänä. Osaaminen liittyy lääketieteeseen sekä muihin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tutkimus- ja koulutusaloihin.  Turku Science Park tukeutuu alueeseen innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan edistämisessä.

Alueella toimii osapuolten yhteisiä yksiköitä, kuten yliopistojen ja sairaanhoitopiirin yhteinen valtakunnallinen PET-keskus sekä Turun yliopiston, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien yhteinen Auria Biopankki.

Terveyskampus Turun toimijat ovat erittäin vahvasti sitoutuneet moniammatilliseen ja monialaiseen yhteiseen toimintaan, mikä näkyy jo tällä hetkellä koulutuksen ja tki-toiminnan kehittämisessä sekä yritysyhteistyössä.

– Terveyskampus Turku tukee merkittävällä tavalla Lounais-Suomeen keskittynyttä lääkekehitys- ja diagnostiikkaklusteria sekä tulevaisuuden terveysteknologian kehittämistä. Terveyskampus on yksi Pohjoismaiden suurimmista työ- ja elinkeinoelämää palvelevista lääketieteen ja terveysalan tutkimus- ja koulutuskeskittymistä, verkoston johtoryhmän puheenjohtaja, Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Juhani Soini sanoo.

Sopimukseen kirjattuja toimenpiteitä ovat muun muassa tieteellisen tutkimuksen edellytysten ja tutkijoiden yhteistyön kehittäminen, verkostoon kuuluvien organisaatioiden opetus- ja koulutustoiminnan edistäminen sekä alueen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on muodostaa Terveyskampus Turusta vahva brändi, joka toimii muun muassa rekrytoinnin tukena.

Lue lisää Terveyskampus Turun verkkosivuilta!

Tero Piispanen, Päivi Rautava, Örjan Andersson, Leena Setälä, Vesa Taatila, Kalervo Väänänen, Mikko Hupa, Ulla Achrén

Kuva sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta 27.9.2017 Forum Marinumissa. Vasemmalta: Tero Piispanen (Turku Science Park), Päivi Rautava (VSSHP), Örjan Andersson (Novia), Leena Setälä (VSSHP), Vesa Taatila (Turun AMK), Kalervo Väänänen (TY), Mikko Hupa (ÅA), Ulla Achrén (ÅA), Päivi Mikkola (TY).

Muokattu : 13.9.2019 12:12
Luotu : 28.9.2017 8:19