Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 14.10.2015

Sairaanhoitopiirin vakauttamisohjelma toimii

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toteuttamat toiminnan uudelleenjärjestelyt ovat hillinneet jäsenkuntien kustannusten nousua. Jäsenkuntien yhteenlasketut maksut sairaanhoitopiirille ovat pysyneet lähes viimevuotisella tasolla, vaikka palveluiden käyttö on selvästi kasvanut.

Sairaanhoitopiirin sairaaloihin tehtiin tammi-elokuussa lähes 106 000 lähetettä, joka oli 2,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Palveluita käyttäneitä eri henkilöitä oli vastaavasti lähes 170 000, joka oli 1,3 prosenttia viimevuotista enemmän, ilmenee sairaanhoitopiirin osavuosikatsauksesta, joka esiteltiin kuntayhtymän hallitukselle 14.10.2015.

– Sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelusuunnitelmien näkökulmasta erikoissairaanhoitoa on käytetty ajankohtaan nähden suunniteltua enemmän, talousjohtaja Arja Pesonen toteaa.

Osavuosikatsauksen perusteella laaditun tulosennusteen mukaan ylijäämää kertyy 12,7 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän.

Pesosen mukaan ylijäämä muodostuu lisääntyneestä palveluiden käytöstä saaduista tuloista.

Osavuosikatsauksen ja tulosennusteen perusteella hallitus päätti esityksen mukaisesti alentaa Psykiatrian tulosalueen ja Tyksin palveluhintoja yhteensä 10,8 miljoonaa euroa siten, että omakustannushinnoittelu toteutuu. Lisäksi hallitus edellyttää Turunmaan sairaalan alentavan hintojaan niin, että se saavuttaa tulostavoitteenaan olevan 150 000 euron alijäämän.

Talousarvioesitykseen maltillinen kustannuskehitys

Sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarvio voidaan perustaa rakenteellisten muutosten ja sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta hidastuvaan toimintakulujen kasvuun.

– Valmistelemme talousarviota vieden aloitettuja toiminnallisia muutoksia eteenpäin. Niiden ansiosta talousarvioesitys voidaan perustaa maltilliseen jäsenkuntalaskutuksen 1,8 prosentin kasvuun, talousjohtaja Arja Pesonen toteaa.

Hallitus käsittelee talousarvioesitystä marraskuun kokouksessaan.

Lääkehuoltorakennuksen ongelmien selvitystä jatketaan

Elokuussa pitämässään kokouksessa hallitus päätti, että sairaanhoitopiirin lääkehuoltorakennuksen käyttöönottoon ja rakentamiseen liittyvistä ongelmista tehdään selvitys tähän lokakuun kokoukseen.

Nyt kokouksessa saamansa selvityksen perusteella hallitus päätti velvoittaa kiinteistöjaoston ottamaan selvityksen esiin tuomat asiat huomioon sairaanhoitopiirin menossa olevissa rakennushankkeissa. Lisäksi hallitus edellyttää, että ongelmien vastuu- ja korvauskysymykset selvitetään ja selvityksen perusteella valmistellaan korvausvaatimukset, jotka tuodaan tiedoksi hallituksen joulukuun kokoukseen.

Biopankkien yhdistämistä tutkitaan

Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit tutkivat mahdollisuuksia biopankkitoimintojensa yhdistämiseen.

Tyksin erityisvastuualueelle on toiminut vuodesta 2013 alkaen Auria-niminen biopankki, ja Pirkanmaalla suunnitellaan vastaavanlaisen biopankin perustamista. Auria Biopankin omistavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Vaasan sairaanhoitopiiri.

Yhteistyö biopankkien välillä nähdään tärkeäksi muun muassa kansallisen kilpailukyvyn kannalta. Hallitus merkitsi biopankkien yhdistymisselvityksen käynnistämisen tiedokseen.

 


 

Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/.

Muokattu : 14.10.2015 15:33
Luotu : 14.10.2015 15:25