​Turun Lasarettimuseon uusi teemanäyttely esittelee sairaanhoitajien koulutusta Kiinamyllynmäellä

Turun lääninsairaalan, nykyisen Turun yliopistollisen keskussairaalan, alueella Kiinamyllynmäellä koulutettiin sairaanhoitajia lähes yhdeksän vuosikymmenen ajan, 1890-luvulta 1970-luvun loppuun.

Ensimmäiset koulutukset olivat lääninsairaalan itse järjestämiä muutaman kuukauden mittaisia kursseja, kymmenen vuoden kuluttua vuoden mittaisia. Sairaalan henkilökunta vastasi opetuksesta. Tarve osaavalle sairaanhoitohenkilökunnalle kasvoi, sillä lääketieteen kehittymisen johdosta vaativien toimenpiteiden määrä lisääntyi.

eetterinukutus

Kuvassa sairaanhoitajataroppilas opettelee antamaan eetterinukutusta vuonna 1910. 

Vuonna 1929 Suomeen perustettiin valtiollisia sairaanhoitajatarkouluja, jolloin koulutuksen järjestämisvastuu siirtyi valtiolle. Koulutus muuttui kolmivuotiseksi. Lääninsairaalat olivat edelleen mukana koulujen toiminnassa. Sairaanhoitajataroppilaat asuivat koulun yhteydessä olevassa asuntolassa. Kiinamyllynmäellä olevaa koulurakennusta laajennettiin 1930-luvun lopulla, jolloin valmistui uusi asuntola.

Natsat hilkassa kertoivat vuosiluokan

Sairaanhoitajataroppilaat tunnisti hilkkapäähineissä olevista "natsoista" eli sinisistä ohuista nauhoista, joita lisättiin päähineeseen sen mukaan oliko ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden opiskelija. Oppiminen tapahtui etupäässä työtä tehdessä. Sairaanhoitajataroppilaat nähtiin sairaaloiden työvoimana 1950- ja 1960-lukujen vaihteeseen saakka. Teoriatuntien määrä kasvoi vuosikymmenien kuluessa.

Koulutusta kehitettiin ja Kiinamyllynmäellä toimineella sairaanhoitajatarkoululla oli monia vaiheita ja nimenmuutoksia. Koulun toiminnan ensimmäisten vuosikymmenien ajan sairaanhoitajattarien tuli olla perheettömiä. Avioituminen johti ansiotyön jättämiseen ja siirtymiseen huolehtimaan omasta perheestä. 1960-luvun puolivälissä Turun sairaanhoitajaopiston ovet aukesivat ensimmäisen kerran miespuolisille sairaanhoitajaoppilaille. Vuonna 1980 opetus siirtyi pois Kiinamyllynmäeltä Peltolan kaupunginosaan Petreliuksen alueelle.

Turun Lasarettimuseon teemanäyttely "Työvoimasta opiskelijoiksi – Sairaanhoitajakoulutusta Kiinamyllynmäellä" on seuraavan kerran auki yleisölle maanantaina 4.7. klo 14. Museo on avoinna joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 14-18 sekä lisäksi erillisestä sopimuksesta. Teemanäyttely jatkuu museon tiloissa kesään 2023.

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omistama Turun Lasarettimuseo perustettiin vuonna 1974. Museo tallentaa ja esittelee lääketieteen ja hoitotyön historiaa sekä sairaanhoitopiirin historiaa. Keruutyö painottuu Turun yliopistollisen keskussairaalan esineistön ja perinteen tallentamiseen. Turun Lasarettimuseo sijaitsee Kiinanmyllynkadun varressa, vanhassa sairaalan portinvartijan talossa (Kiinamyllynkatu 4-8).


Muokattu : 15.6.2022 13:59
Luotu : 15.6.2022 13:54