Tyks Psykiatrialle esitetään 16 uutta vakanssia

Lasten ja nuorten psykiatrian vastaanottoihin Turkuun palkataan kolme psykologia, kolme erikoislääkäriä ja kymmenen sairaanhoitajaa lisää, jos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen esitys toteutuu.

Sairaanhoitopiirin hallitus esittää valtuustolle 302 600 euron lisäystä kuluvan vuoden määrärahoihin. Summa lisättäisiin Turun kaupungin maksuosuuteen. Tällä lisäyksellä saataisiin toteutettua arviolta 2000 lasten ja nuorten psykiatrian avohoitokäyntiä vielä tämän vuoden aikana.

Uudet 16 työntekijää tulisivat lasten ja nuorten avohoitopoliklinikoille Turkuun.

– Lisäys tulee todella tarpeeseen. Lapset ja nuoret joutuvat odottamaan nykyisin aivan liian pitkään, eikä hoito toteudu riittävän tiiviinä, Tyks Psykiatrian toimialuejohtaja Jyrki Heikkilä sanoo.

Taustalla on voimakas psykiatristen palvelujen tarpeen kasvu.

– Lähete- ja potilasmäärät kasvavat jatkuvasti ja kasvu on kiihtynyt pandemian aikana. Lisäksi myös kaikkein vakavimpien tilanteiden määrä on kasvanut, mikä näkyy tahdosta riippumattoman hoidon lähetteiden voimakkaana kasvuna nuorilla ja nuorilla aikuisilla, Heikkilä kertoo.

Uudet työntekijät palkataan vakituisiin työsuhteisiin. Turkuun kohdistuva resurssilisäys tuo vuositasolla noin 800 000 euron kustannuksen.

Heikkilä uskoo, että toimet saadaan pääosin täytettyä syyskuun alussa.


Muokattu : 24.5.2022 14:51
Luotu : 24.5.2022 14:40