​Tyks Psykiatrian etävastaanotto helpottaa potilaan arkea

Tyks Psykiatria on tarjonnut potilailleen mahdollisuuden etävastaanottoon vuoden 2019 alusta lähtien. Potilas voi valita etävastaanoton ensikäynnin jälkeen.

Marja, 71, haki apua ahdistukseen, kun hänen miehensä sairastui parantumattomaan syöpään viime keväänä.

– Olin ahdistunut ja tulevaisuus minua pelotti. Tarvitsin keskusteluterapiaa ja etävastaanotto sopi minulle hyvin.

Marja asuu pienellä paikkakunnalla eikä pääse Tyks Psykiatrian vastaanottopaikoille helposti. Hän sai apua etävastaanotolla aluksi kerran viikossa ja sen jälkeen ajoittain kaksi kertaa viikossa.

– Etävastaanoton kautta saamani apu oli suuri tuki vaikeassa tilanteessa. Minulla on vielä tablettitietokone kotona ja se on todella helppokäyttöinen.

Kun Marjalle tulee soitto Tyks Psykiatrialta, hänen ei tarvitse tehdä muuta kuin painaa nappia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on jakanut parikymmentä kappaletta tabletteja potilailleen. Potilas ei saa konetta omaksi, vaan tabletti siirtyy seuraavalle käyttäjälle, kun potilaan vointi on kohentunut.

Marjalla on vielä tabletti käytössä. Seuraava vastaanotto on tulossa tammikuussa.

– Vointini vaihtelee mieheni voinnin mukaan. Etävastaanotto tuntuu melkein kuin olisi vastaanotolla, vaikkei kasvokkain näekään hoitohenkilökuntaa. Tämä on todella hyvä palvelu, summaa Marja, jonka nimi on todellisuudessa toinen.

Kaikille potilaille suunnattu

Subjektiivinen oikeus etävastaanotolle tuli potilaille 2019 vuoden alussa. Mikäli potilaalla ei ole teknistä tai lääketieteellistä estettä etävastaanotolle, hänellä on mahdollisuus ja oikeus valita tavallisen vastaanottokäynnin sijaan osallistuminen etänä esimerkiksi kotoa tai töistä käsin.

Antti Apostol ja Joel Holmén Medisiina D:ssä.

Antti Apostol ja Joel Holmén.

– Jonoa etävastaanottoihin ei ole, sillä Tyks Psykiatrialla ei ole käytössä erikseen nimettyjä etävastaanottoja toteuttavia työntekijöitä, vaan on lähdetty siitä, että jokaiselle työntekijälle saataisiin valmius toteuttaa tavallisien vastaanottokäyntien rinnalla myös etävastaanottoja, kertoo projektipäällikkö Antti Apostol.

Etävastaanottoa pystytään tarjoamaan myös tilanteessa, jossa hoitosuhteessa oleva potilas kokee tarvetta toteuttaa satunnaisesti joitakin käyntejä, esimerkiksi ollessaan kipeä, tai on muuten estynyt pääsemästä fyysisesti paikalle. Tällä hetkellä tilastoituja etävastaanottoja on kuukaudessa keskimäärin noin 35–40 kappaletta.

Vanhuspsykiatrialla todettu hyväksi

Vanhuspsykiatrialla etäyhteys on ollut varsinkin tehostetun avohoidon työkalu. Tehostetussa avohoidossa tavoite on tukea potilasta jopa päivittäin, jotta potilaan vointi kohenisi nopeammin ja vältyttäisiin voinnin heikkenemiseltä sekä sairaalahoitojaksoilta.

– Olemme aktiivisesti ottaneet etähoidon lisäavuksi potilaan hoidossa, jotta voisimme nähdä potilaita useammin, sanoo erikoistuva lääkäri Joel Holmén vanhuspsykiatrialta. Potilaat ovat ottaneet hoitomuodon vastaan hyvin, vaikka monella ei ole aikaisempaa kokemusta etätyövälineistä. 

Ikäraja vanhuspsykiatrialla potilailla on 70 vuotta, joten käyttäjäkunnan kokemus digitaalisista palveluista on vaihteleva. Osa on hakoja tietokoneen käytössä ja pitää yhteyttä sukulaisiinkin netin välityksellä.

– Lähdimme kehittämään vanhuspsykiatrian palvelua siten, että potilaidemme ei tarvitsisi tietää tai osata käyttää tietotekniikkaa ollenkaan. Tämä tarkoitti luonnollisesti sitä, että meidän tulee tarjota potilaille etälaitteet. Laitteiden tulee lisäksi olla erittäin helppokäyttöisiä, jopa niin, ettei niihin tarvitse edes koskea.

Nyt vanhuspsykiatrialla ollaan laajentamassa tablettien käyttöä osastoille ja poliklinikalle. Jatkossa potilaat voivat saada osastolta kotiutuessaan kotiinsa tabletin ja lomailua tai kotiutumista voidaan tukea etähoidon keinoin. Lisäksi polikliinisten potilaiden hoitoa voidaan myös tukea etävastaanotoilla. Suunnitteilla on myös etäryhmiä, jotta myös kaukana asuvat pääsisivät helpommin osallistumaan ryhmätyöskentelyyn.

 

Teksti ja kuva: Nadine Karell

Muokattu : 30.1.2020 8:10
Luotu : 5.12.2019 10:51