Tyks Salon sairaalan uudistus alkaa

Turun yliopistollisen keskussairaalan Salon sairaalan uudistus käynnistyy ensi vuonna. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri käyttää hankkeeseen viisi miljoonaa euroa.

Tyks Salon sairaalan odotettu uudistus pääsee toden teolla alkuun ensi vuonna. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen tuloksena perus- ja erikoissairaanhoito saavat yhteensopivat tilat. Hanke tuo uuden vaiheen sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin rinnakkaiseen elämään sairaalan mäellä.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 14.12. ensimmäiseksi isoksi investoinniksi sairaalan sähköjärjestelmän uusimisen.

– Sairaalan toimintavarmuuden takia tarpeen kahdentaa sairaalan sähkösyöttö, uusia pääkeskus ja muuntajatilat sekä päivittää sähköliittymä. Samalla varaudutaan nykyisen varavoimakoneen uusimiseen, sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtaja Timo Seppälä kertoo.

Tyks Salon sairaalan uudistamisen hankesuunnitelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa viime kesäkuussa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2021–2027. Hankkeessa puretaan neljä vanhaa rakennusosaa, jotka korvataan kahdessa eri vaiheessa rakennettavalla uudisosalla. Hankkeen investointikustannukset ovat 56,7 miljoonaa euroa. Lisäksi purkamisesta aiheutuu kustannuksia.

Sairaalan uudistaminen alkoi vuonna 2020 B- osan pohjakerroksen purkutöillä. Tilojen pinta-ala on 607 bruttoneliömetriä.

– Kerros purettiin runkorakenteisiin saakka. Alkuvuonna alkaa tilojen peruskorjaus. Valmistuvaa tilaa käytetään jatkossa väistötilana ja se jää myös pysyvään käyttöön, Seppälä kertoo.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti toteuttaa ensi vuoden rakennushankkeet omana erillisenä hankkeena, eikä niitä sisällytetä hyvinvointialueen investointiohjelmaan.

Sähköpääkeskuksen ja muuntajien uusimisesta järjestetään erillinen tarjouskilpailu. Työ toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Aiheesta aiemmin:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokous 15.6.2021: Salon sairaalan uudistushanke hyväksytty


Muokattu : 16.12.2021 8:54
Luotu : 16.12.2021 8:28