Tyks, Turun yliopisto ja Roche Oy yhteistyöhön

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks), Turun yliopisto ja Roche Oy ovat sopineet yhteistyöstä muun muassa kliiniseen lääketutkimukseen ja koulutukseen liittyen. Erityisinä painopistealueina sopimuksessa ovat neurologisiin sairauksiin liittyvät hankkeet sekä yhteistyö Läntisen syöpäkeskuksen, Auria tietopalvelun ja Auria Biopankin kanssa.

Nina Isonen-Sjölund, Petri Virolainen, Leena Setälä, Kalervo Väänänen, ja Pentti Huovinen.

Sopimusta allekirjoittamassa oikealta Nina Isonen-Sjölund, Market Access Director, Roche Oy, Petri Virolainen, Sairaalajohtaja, Tyks, Leena Setälä, Johtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Kalervo Väänänen, Rehtori, Turun yliopisto, Pentti Huovinen, Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Turun yliopisto.

Lääkeyhtiö Roche on maailman johtavia uusien lääkkeiden kehittäjiä, jonka tutkimustyön keskiössä ovat vaikeat sairaudet, kuten syöpätaudit sekä neurologiset sairaudet ja harvinaissairaudet. Roche panostaa vahvasti myös yksilöllisen terveydenhuollon ja yksilöllisen lääkehoidon edistämiseen. Yhdistämällä Tyksin ja Turun yliopiston vahva osaaminen Rochen globaaliin osaamiseen neurologisten sairauksien ja syöpätautien alueilla voidaan tuottaa merkittävää lisäarvoa potilaiden hoitoon nyt ja tulevaisuudessa.

– Turun alueella on tehty uraa uurtavaa työtä kliinisten tietovarantojen hyödyntämisessä niin potilaiden hoidon kuin tutkimuksenkin saralla. Yhteistyösopimuksen kautta toivomme tiivistä yhteistyötä muun muassa rekisteritutkimusten saralla, jotta voimme auttaa tulevaisuuden potilaita parhaalla mahdollisella tavalla ja hyödyttää koko ympäröivää yhteiskuntaa. Konkreettisena esimerkkinä on yhteistyö MS-taudin hoidonseurantajärjestelmän kehityksen ja hyödyntämisen tukemisessa ja jo olemassa oleva globaali sopimus Auria Biopankin kanssa, summaa Roche Oy:n toimitusjohtaja Maturin Tchoumi.

– Lääkekehitys ja diagnostiikka ovat Turun yliopiston profiilialoja. On hienoa saada yksi maailman johtavista alan yrityksistä yhteistyökumppaniksi, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

– Tämä on hieno mahdollisuus olla mukana lääketutkimukseen huipulla. Pystymme hyödyntämään tutkimustuloksia entistä paremmin. Potilaille tämä mahdollistaa uusien lääkkeiden ja hoitokäytänteiden mahdollisimman aikaisen käyttöönoton, toteaa Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Mikko Pietilä, Kalervo Väänänen, Petri Virolainen, Leena Setälä, Nina Isonen-Sjölund ja Pentti Huovinen.

Vasemmalta Mikko Pietilä, Johtajaylilääkäri, Tyks, Kalervo Väänänen, Rehtori, Turun yliopisto, Petri Virolainen, Sairaalajohtaja, Tyks, Leena Setälä, Johtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Nina Isonen-Sjölund, Market Access Director, Roche Oy, Pentti Huovinen, Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, Turun yliopisto.

 

Kuvat: Turun yliopisto.

Muokattu : 3.2.2020 8:23
Luotu : 8.10.2018 13:14