Tyks aloittaa ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana aivojen suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoidon (HIFU) essentiaalisen vapinan ja Parkinsonin taudin hoidossa

Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks) hankkii ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana aivojen suurienergiaisen kohdennetun ultraääni (Neuro-HIFU, High Intensity Focused Ultrasound) hoitolaitteiston radiologian vastuualueelle.

Janek Frantzen, Jaakko Rinne, Roberto Blanco Sequeiros ja Valtteri Kaasinen magnettikuvaushuoneen edustalla.

Kuvassa neurokirurgian erikoislääkäri Janek Frantzén, Tyks neurokeskuksen toimialuejohtaja Jaakko Rinne, ylilääkäri, radiologian professori Roberto Blanco Sequeiros ja ylilääkäri, neurologian professori Valtteri Kaasinen.  

Laitteistolla voidaan hoitaa essentiaalista vapinaa, Parkinsonin tautia sekä vaikea-asteista neuropaattista hermokipua. Hoidot aloitetaan keväällä 2022 tapahtuvan laiteasennuksen jälkeen.

Essentiaalinen vapina on perinnöllinen vapinasairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Sen esiintyvyys yli 65-vuotiailla on noin 5 prosenttia, mutta vanhuksilla jopa 20 prosenttia.

– Sairaus on yleensä lievä, mutta se voi olla myös hyvin invalidisoiva haitaten merkittävästi jokapäiväistä elämää ja perusaskareista suoriutumista. Esimerkiksi syöminen, kirjoittaminen tai puhelimen käyttö omin avuin voi olla mahdotonta. Vaikutus elämänlaatuun voi olla siis erittäin suuri, kertoo neurologian professori Valtteri Kaasinen Tyks Neurokeskuksesta.

Tyksissä ja muissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa on jo aiemmin hoidettu essentiaalia vapinaa ja Parkinsonin tautia kirurgisesti syväaivostimulaatiohoidoin (DBS, Deep Brain Stimulation). Kaikki potilaat eivät kuitenkaan sovellu DBS-hoitoon. Tällöin suurienergiainen kohdennettu ultraäänihoito (HIFU) voi olla varteenotettava hoitovaihtoehto.

HIFU hoidossa ultraäänellä tehdään pieni, hyvin tarkkarajainen leesio yliaktiiviselle aivoalueelle ja sen myötä saadaan vähennettyä vapinaa. On myös näyttöä siitä, että hoito voi tehota myös muihin Parkinsonin taudin lihasoireisiin. Hoito on kajoamaton eli siinä ei avata ihoa eikä kalloa tai mennä aivokudoksen läpi. Hoito on erittäin potilasystävällinen ja hyvin siedetty. Suurienergiainen kohdennettu ultraäänihoito tapahtuu magneettikuvauslaitteen sisällä tietokoneavusteisesti potilaan ollessa hereillä.

Tyksissä on käytetty vuodesta 2016 suurienergiasta kohdennettua ultraäänihoitoa kasvainten hoidoissa mm. kohdun, eturauhasen sekä luuston alueilla. Nyt hankittu uusi laitteisto mahdollistaa myös aivojen suurienergiaisen kohdennetun ultraäänihoidon ja luo edellytykset essentiaalista vapinasta ja Parkinsonin taudista kärsivien potilaiden parempaan hoitoon.

Hoidon toteuttaa moniammatillinen lääkäriryhmä, jonka jäseninä ovat neurologi, neurokirurgi ja radiologi.

Laitteen toimittaa Vingmed Oy. Laitevalmistaja on INSIGHTEC .

Tietoa essentiaalisesta vapinasta:

• Vapina esiintyy tyypillisesti käsissä liikkeessä ja kannatuksessa

• On yleinen, tavallisesti lievä perinnöllinen vaiva, mutta pahimmillaan haittaa merkittävästi esim. kirjoittamista ja syömistä

• Lääkehoitona käytetään mm. beta-salpaajia

• Kirurgisia hoitoja ovat syväaivostimulaatio (DBS), talamus-tumakkeen RF-hoito sekä uutena hoitomuotona HIFU

Lisätietoa essentiaalisesta vapinasta ja sen hoidosta.

Tietoa Parkinsonin taudista:

• Yleisin lihaksiston alkuoire on toisen käden levossa esiintyvä vapina

• Muita keskeisiä oireita ovat lihasten jäykkyys ja hidasliikkeisyys

• Suomessa potilaita on noin 15 000.

• Tauti yleistyy ikääntymisen myötä ja suurin osa potilaista on yli 60-vuotiaita

• Keskeisin lääkehoito on levodopa.

• Kirurgisia hoitomuotoja ovat syväaivostimulaatio ja uutena hoitomuotona HIFU

Lisätietoa Parkinsonin taudista ja sen hoidosta.


Muokattu : 7.3.2022 16:26
Luotu : 7.3.2022 14:44