Tyks aloitti aivojen korkeaenergiset ultraäänihoidot

Ensimmäinen potilas sai aivoihin kohdennettua suurienergistä ultraäänihoitoa Turun yliopistollisessa sairaalassa (Tyksissä). Uusi laite tuo toivoa neurologisista liikehäiriöistä kärsiville, joille ei ole riittävää apua lääkkeistä.

Kolme hoitajaa ja henkilö sairaalavaatteissa, päässään hoitolaite, taustalla magneettihoitolaite.

Tyks hankki aivojen HIFU-laitteiston (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU) ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana. Korkeaenerginen, kohdennettu ultraäänihoito soveltuu essentiaalista vapinaa, Parkinsonin tautia tai vaikea-asteista neuropaattista hermokipua sairastavien hoitoon.

Katso video: HIFU-hoito avuksi neurologisiin liikehäiriöihin

– HIFU-hoidolla voidaan auttaa potilaita, joilla on toimintakykyyn voimakkaasti vaikuttava sairaus, johon on ollut hyvin vähän hoitokeinoja tähän asti. Hoito parantaa ihmisen elämänlaatua ja voitamme aikaa sairauksissa, jotka ovat hermostoa rappeuttavia, eteneviä sairauksia, ylilääkäri, neurologian professori Valtteri Kaasinen kertoo.

Tyksissä ja muissa suomalaisissa yliopistosairaaloissa on jo aiemmin hoidettu essentiaalista vapinaa ja Parkinsonin tautia kirurgisesti syväaivostimulaatiohoidoin (Deep Brain Stimulation, DBS). Kaikki potilaat eivät kuitenkaan sovellu DBS-hoitoon. Tällöin HIFU-hoito voi olla varteenotettava hoitovaihtoehto.

Tarkka seulonta etukäteen

HIFU-hoitoon valittavat potilaat tutkitaan huolellisesti. Noin 20 000 euroa maksava hoito kohdistetaan tarkasti. Hoidon vaikutus kestää yleensä potilaan loppuelämän ajan.

– Potilaan aivot tutkitaan magneettikuvauksella etukäteen, jotta hoito pystytään kohdistamaan tarkasti vapinaa aiheuttavaan kohtaan. Pyrimme välttämään haittavaikutukset, joita voivat olla esimerkiksi kasvojen tai raajan puutuminen, neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Janek Frantzén kertoo.

Hoidettavan henkilön on oltava myös muilta osin täysin soveltuva hoitoon, esimerkiksi kallon rakenne selvitetään etukäteen, sillä HIFU-hoito annetaan kallon läpi.

– HIFU-hoidon kohteena on yliaktiivinen aivotumake. Kohdennamme suurienergisen ultraääneen tumakkeeseen aiheuttaen tähän pienen, rajatun kudosvaurion. Hoito on kajoamaton eli siinä ei avata ihoa eikä kalloa tai mekaanisesti lävistetä aivokudosta, Janek Frantzén kuvaa.

HIFU-hoito kiinnostaa

Tyks Neurokeskuksen johtaja, professori Jaakko Rinne uskoo Neuro-HIFU-hoidolla olevan kysyntää koko Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo nyt. Laitteiston käyttö voi laajentua jo lähitulevaisuudessa uusin lääketieteellisin indikaatioin.

– Parkinsonin tautia sairastavista aivojen HIFU-hoitoa voidaan jo antaa henkilöille, joilla vapina on hallitseva oire. Odotettavissa on myös, että 2022 loppuun mennessä on lupa käyttää laitetta myös muihin Parkinsonin taudin oireisiin, esimerkiksi jäykkyyteen ja tilanvaihteluihin, Rinne sanoo.

Parhaillaan tutkitaan, voidaanko kohdennetulla ultraäänihoidolla auttaa Alzheimer-potilaita, masennusta potevia tai sairaalloisesta lihavuudesta kärsiviä.


Frantzen,-Blanco-Sequeiros,-Rinne,-Kaasinen-Santra.jpg

Kuvassa neurokirurgian erikoislääkäri Janek Frantzén, ylilääkäri, radiologian professori Roberto Blanco Sequeiros, Tyks Neurokeskuksen johtaja Jaakko Rinne ja ylilääkäri, neurologian professori Valtteri Kaasinen.  

Pohjoismaiden laajin HIFU-valikoima Tyksissä

Uuden laitteiston myötä Tyksissä on Pohjoismaiden laajin HIFU-hoitojen valikoima. Tyksissä korkeaenergisillä, kohdennetuilla ultraäänilaitteilla hoidetaan myös kohdun kasvaimia, eturauhassyöpää ja luuston etäpesäkkeitä.

Uusin, Neuro-HIFU-laitteen kokonaiskustannus huoltosopimuksineen maksoi noin neljä miljoonaa euroa.

– Pidämme tärkeänä tarjota uusia hoitokeinoja vaikeisiin sairauksiin. HIFU on osoittautunut tehokkaaksi ja potilasystävälliseksi hoitokeinoksi, jolla voidaan palauttaa ihmisen toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vs. johtaja Petri Virolainen sanoo.


Muokattu : 7.6.2022 14:20
Luotu : 12.5.2022 12:26