​Tyks välittää ja huolehtii synnyttäjistään

Raskauden aikana odottava äiti ja perhe herkistyvät uuden odotukseen käyden läpi syviä tunteita onnellisuudesta epävarmuuteen. Lapsen syntymä on jokaisessa perheessä ainutkertainen tapahtuma. Äidit kertovat, että hyvään synnytyskokemukseen liittyy henkinen tuki synnyttäjän läheisiltä, kunnioittava kohtelu ja hyvä kommunikaatio henkilökunnan kanssa, sopivat kivunlievitysmenetelmät sekä ammattitaitoinen äidin ja sikiön hyvinvoinnista huolehtiminen.

Turun Sanomat on julkaissut äskettäin useita juttuja synnytyspelon hoidosta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Kirjoituksissa on esitelty tarinoita epäonnistuneista kohtaamisista synnytyspelkoon keskittyviltä vastaanotoilta. Otamme saamamme palautteen vastaan ja jatkamme työtämme hyvän raskauden ja synnytyksen hoidon takaamiseksi.

Raskaana olevia pyydetään jo neuvolassa kirjaamaan toiveitaan synnytystä varten potilastietojärjestelmään. Sairaalamme 3700 synnyttäjää käyvät äitiyspoliklinikalla yli 20 000 kertaa vuosittain ja jokaisen käynnin jälkeen pyydämme palautetta. Perheet voivat antaa palautetta myös internet-sivujemme kautta. Mikäli potilaat toivovat palautteessaan yhteydenottoa, otamme yhteyttä.

Synnytyksen jälkeen äidit arvioivat synnytyskokemustaan. Henkilökuntamme ottaa yhteyttä äitiin, jos hän antaa arvosanaksi alle 6 (0-10 asteikolla).  Usein vanhemmat pohtivat lapsen syntymään liittyviä tapahtumia kunnolla vasta kotiuduttuaan, siksi synnytyskokemus arvioidaan myös jälkitarkastuksessa 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen. Pyydämme palautetta aktiivisesti ja suhtaudumme siihen vakavasti. Potilaalla on oikeus tulla kuulluksi ja sen vuoksi tiedustelemme erikseen kokevatko potilaat, että hoitopäätökset tehdään yhdessä heidän kanssaan.

Synnytyspelkopotilaan hoito räätälöidään yksilöllisesti, koska synnytyspelon taustalla on hyvin erilaisia asioita. Pelon käsittely on tärkeää, jotta äidin voimavarat kantavat sekä raskauden että synnytyksen läpi, ja auttavat lapsiperheen arjen alkaessa. Synnytyspelosta keskustellaan neuvolassa ja tarvittaessa pelkopotilaat ohjataan äitiyspoliklinikalle. Näillä vastaanotoilla luottamus ja kohtaaminen on olennaista. 

Potilaan kohtaaminen on ollut yksi tärkeistä koulutusteemoistamme. Viime vuonna potilaamme antoivat äitiyspoliklinikalle yleisarvosanan 9.04 (0-10 asteikko), ja arvosana siitä, että päätökset oli tehty yhdessä heidän kanssaan oli 4.64 (0-5 asteikko).

Synnytyksen suhteen äitien toiveet ovat moninaisia; osa ei koe selviävänsä alatiesynnytyksestä ja osa toivoo välttyvänsä kaikenlaisilta toimenpiteiltä. Äitien toiveita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Hoitohenkilökuntamme kertoo raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvistä asioista avoimesti. Sairaalassamme tehdään keisarileikkauksia synnytyspelon vuoksi ja toisaalta pehmeitä arvoja kunnioittavien äitien toiveiden mukaisesti sairaalassamme on aloitettu esimerkiksi vesisynnytykset.

Koska useat perheet kokevat epävarmuutta matkallaan kohti synnytystä, ensisynnyttäjät ovat voineet käydä tutustumassa synnytysosastolla jo vuosia. Nyt sairaalassamme on aloitettu myös synnytysvalmennukset. Jännitys ja ahdistus vähenevät ammattitaitoisen henkilökunnan kertoessa raskauteen liittyvistä asioista, synnytyksestä, rentoutumiskeinoista, kivunlievitysmahdollisuuksista ja vanhempien tutustuessa synnytyspaikkaan.

Olemme Tyksissä potilaitamme varten ja parannamme joka päivä!

 

Eeva Ekholm, osastonylilääkäri, Raskaus ja synnytys, Naistenklinikka, Tyks

Kaarin Mäkikallio, ylilääkäri, Naistenklinikka, Tyks

Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, VSSHP

Petri Virolainen, sairaalajohtaja, Tyks

 

Tämä kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 10.3.2020 vastineenamme lehdessä 29.2.2020 ja 7.3.2020 julkaistuihin synnytyspelkoa käsitteleviin juttuihin. 

Muokattu : 10.3.2020 8:25
Luotu : 10.3.2020 8:22