Tyks korottaa ilta- ja yötyön korvauksia kesän ajaksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa korotetaan ilta- ja yötyön korvauksia kesän ajaksi. Lisäksi sovittiin korvauksesta, joka maksetaan, jos työntekijä peruu lomansa työnantajan pyynnöstä 1.6.­–31.8.2022. 

Kaksi henkilöä, joilla sairaalan henkilökunnan vaatetus, kävelee sisäkäytävää, jonka seinillä useita ovia ja ilmoitustauluja.

Asiasta päätti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus 14. kesäkuuta. Korotuksilla pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon palvelut ja erityisesti vuodeosastojen toiminta kesän aikana.

– Henkilöstöpula on ollut vakava jo pitkään. Vaje osaavassa henkilöstössä on kesää kohti mentäessä valitettavasti edelleen vaikeutunut. Korotettujen korvausten myötä toivomme voivamme lisätä kolmivuorotyön houkuttelevuutta ja osaltamme osoittaa tärkeän työn arvostusta, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen.

Iltatyökorvausta korotetaan 15 prosentista 25 prosenttiin. Korotettu korvaus koskee kaikkia iltatyötä tekeviä. Yötyökorvausta korotetaan 40 prosentista 60 prosenttiin. Korotettu korvaus koskee työaikamuotoja, joissa yötyökorvaus on tällä hetkellä 40 prosenttia. Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18–22 tehtyä työtä ja yötyöllä kello 22–07 tehtyä työtä.

Tavoitteena on saada enemmän henkilöstöä kolmivuorotyöhön ja siten helpottaa ympärivuorokautista toimintaa kesän aikana. Ilta- ja yötyökorvauksen määräaikainen korotus on voimassa 13.6.4.9.2022. Tämän jälkeen jatkoa arvioidaan kesällä saatujen kokemusten perusteella.

Arvio molempien korotuksen kustannusvaikutuksista kesän ajalta ovat arviolta yhteensä 1,13 miljoonaa euroa.

Kertakorvaus kesäloman perumisesta 200–400 euroa

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti lisäksi ottaa käyttöön korvauksen tilanteessa, jossa työntekijä peruu lomansa työnantajan pyynnöstä.  

Jos työntekijä työnantajan pyynnöstä peruu vuosilomansa 1.6.­­–31.8.2022 ja saapuu työpaikalle töihin, maksetaan tästä 200 euron kertakorvaus, jos perutun vuosiloman pituus on 1–5 vuosilomapäivää ja 400 euron kertakorvaus, jos perutun vuosiloman pituus on yli 5 vuosilomapäivää. Jos loman peruuttamisen yhteydessä täyttyvät myös hälytysrahan maksamisen ehdot, ei hälytysrahaa makseta erikseen.

Vastaava korvaus on ollut käytössä kesällä 2021, ja silloin kustannusvaikutus oli yhteensä noin 4 000 euroa.

Huomionarvoista on, että työnantaja pyytää vuosiloman perumista viimesijaisena keinona vaikeassa henkilöstötilanteessa.

***

Aiheesta aiemmin: tiedote 24.5.2022 Hoitoon pääsy uhkaa heiketä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä merkittävästi 

Muokattu : 14.6.2022 12:40
Luotu : 14.6.2022 11:55