​Tyks menestyi loistavasti NordForskin sitaatiovertailussa

Turun yliopistollinen keskussairaala nousi kolmanneksi tarkasteltaessa terveysalan tutkimusta (Health = kliininen lääketiede, hoitotiede ja liikuntalääketiede) tekevien yliopistojen ja yliopistosairaaloiden tutkimusten viittausindeksejä vuosina 2008–2011. Mukana oli yhteensä 53 terveysalan tutkimusta tekevää yliopistoa ja yliopistollista sairaalaa Pohjoismaista.

Tyksin edelle vuosina 2008–2011 sijoittuivat kliinisen tutkimuksen viittausindekseissä vain Kööpenhaminan yliopistosairaala ja Århusin yliopisto.

Bibliometrisen vertailututkimuksen Pohjoismaiden yliopistoista ja yliopistosairaaloista teki Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen NordForsk-organisaatio. NordForskin tehtävänä on rahoittaa pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja toimia pohjoismaisen tutkimuspolitiikan neuvonantajana.

Tiedot ovat peräisin seuraavasta julkaisusta:
Comparing Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators: Second report, covering the years 2000-2012. Nordic Council of Ministers, NordForsk

Julkaisu on luettavissa osoitteessa http://www.nordforsk.org/en/publications/publications_container/policy-paper-2-2014-comparing-research-at-nordic-universities-using-bibliometric-indicators/view?set_language=en

Raportissa on selvitetty yliopistojen ja yliopistosairaaloiden julkaisuaktiivisuutta, tutkimusprofiileja ja ko. yksiköiden tutkimusten vaikuttavuutta eli kuinka paljon niihin on viitattu muissa tutkimuksissa. Vertailussa on ollut mukana noin 12 000 Thomson Reutersin Web Science'n kautta saamaa kansainvälistä tieteellistä julkaisua.

Tieto Tyksin hyvästä sijoituksesta vuosina 2008–2011 löytyy raportin sivulla 66 olevasta taulukosta 4.16.

Bibliometrisellä vertailulla halutaan kuvata yliopistojen ja yliopistosairaaloiden saavutuksia moniulotteisemmin kuin monissa kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa on tehty. Bibliometrinen vertailu tehdään kunkin tieteenalan sisällä ja lääketieteessä erotetaan erikseen biomedisiininen tutkimus ja kliininen tutkimus. Biomedisiinisessä tutkimuksessa Tyksin viittausindeksisijoitus oli 24/53 (suomalaisista 6/13).

 


 

Tämän tiedotteen laati lääketieteen toimittaja ja tiedetiedottaja Tuula Vainikainen, joka avustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä tutkimusta koskevassa viestinnässä. Hänet tavoittaa sähköpostilla osoitteesta tuula.vainikainen(a)saunalahti.fi ja puhelimella numerosta 045 671 9558.

Muokattu : 23.10.2019 9:05
Luotu : 9.3.2015 10:41