​Tyks sai Cancer Centre-statuksen

Turun yliopistollinen keskussairaala on saanut OECI Cancer Centre akkreditointi-statuksen ensimmäisten yliopistosairaaloiden joukossa Suomessa.  

Ensimmäisenä Suomessa vuonna 2014 akkreditoinnissa pääsi läpi Hyks Syöpäkeskus, joka tänä vuonna hakee statusta uudestaan. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) sai statuksen samaan aikaan kuin Tyks. Joissakin maissa, esimerkiksi Ruotsissa, ei ole vielä yhtään akkreditoitua keskusta.

Pia Vihinen, Mervi Siekkinen ja Sirkku Jyrkkiö

Vasemmalta Läntisen syöpäkeskuksen johtaja Pia Vihinen, Läntisen syöpäkeskuksen kehittämispäällikkö Mervi Siekkinen ja toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö. 

– Tämä on tunnustus siitä että hyvää työtä tehdään, samalla korkealla tasolla kuin muissakin eurooppalaisissa syöpäsairaaloissa, sanoo toimialuejohtaja Sirkku Jyrkkiö, Tyks Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit.

Osa eurooppalaista verkostoa

Tyks sai niin kutsutun CC-statuksen, mutta ei kuitenkaan tavoittelemaansa korkeampaa CCC-statusta (Comprehensive Cancer Centre).

– Olisi ollut hienoa tuo kolmen C:n taso mutta se on "varattu" isoille toimijoille, joilla vielä suuremmat potilasmäärät kuin meillä. Psykososiaalinen tuki ja palliatiivinen hoito ovat meillä vielä kehitettäviä asioita, sanoo Jyrkkiö.

– OECI:ssa on noin 100 jäsentä ja vain neljännes on päässyt läpi akkreditoinnista, sanoo Pia Vihinen, Läntisen syöpäkeskuksen johtaja. Mielestäni tämä osoittaa yhteistyötä ja rohkeutta kaikkien syövän hoidon osapuolten välillä, että oma työ altistetaan ulkopuolisen arviointiorganisaation nähtäväksi ja opitaan sitä kautta mitä täytyy parantaa ja mikä on jo hyvin.

– Ollaan ylpeitä siitä, että ollaan osa osaavaa eurooppalaista verkostoa. Vain 28 syöpäkeskusta Euroopassa on saanut vastaavan statuksen, sanoo Jyrkkiö.

 

Statusta haetaan taas viiden vuoden päästä.

 

Teksti ja kuva: Nadine Karell

Muokattu : 15.10.2019 10:29
Luotu : 11.10.2019 12:23