​Tyks vakinaistaa 488 määräaikaista hoitohenkilöstön työsuhdetta 

Tyks on päättänyt vakinaistaa 488 määräaikaista tehtävää. Päätös koskee määräaikaisia, jotka toimivat hoitohenkilöstössä potilaan hoitotehtävissä. Vakinaistettaviin kuuluu muun muassa sairaanhoitajan, lähihoitajan, kätilön, laboratoriohoitajan, osastosihteerin, röntgenhoitajien ja fysioterapeuttien tehtäviä.

– Haluamme kaikin tavoin pitää huolta henkilöstöstämme. Hoitohenkilöstön saatavuus on vaikeutunut yhä edelleen. Näin vaikeassa tilanteessa on entistä tärkeämpää myös, että pystymme vakituisilla työsuhteilla sitouttamaan osaavia ja kokeneita ammattilaisia Tyksiin, sanoo vt. sairaanhoitopiirin johtaja Petri Virolainen.

Päätöksellä Tyks jatkaa määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamista strategian mukaisesti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti asiasta tiistaina 20. syyskuuta. 

– Toivomme, että päätös osaltaan vähentää henkilöstömme kuormittumista ja sitä kautta turvaa ja parantaa potilaiden hoitoa, Virolainen sanoo.

Vakinaistamisen kriteerinä on, että työntekijällä on ollut yhtäjaksoinen ja katkeamaton määräaikainen palvelussuhde määrätyllä aikavälillä 2019-2021. Vakinaistamisten kustannusvaikutus on neutraali koska vakinaistettavat työntekijät työskentelevät jo sairaanhoitopiirissä.

Muiden ammattiryhmien osalta määräaikaisten vähentämiseen tehdään suunnitelmat myöhemmin.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti aiemmin tämän vuoden tammikuussa 122 määräaikaisen työsuhteen vakinaistamisesta. Tammikuussa päätetyistä vakinaisen paikan otti vastaan 105 työntekijää. Nyt tehty päätös jatkaa strategisen tavoitteen toimeenpanoa määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämisestä.

Lue lisää: tiedote 26.1.2022.

Muokattu : 20.9.2022 13:00
Luotu : 20.9.2022 12:20