Tyksin erityisvastuualueen tutkimusrahoitukseen 2,6 miljoonaa euroa

Suurimmat summat jaettiin ns. konsortiotutkimushankkeille, joissa professori Olli Raitakarin vetämässä hankkeessa tutkitaan vanhempien ja isovanhempien altisteiden vaikutusta jälkeläisten terveyteen ja dosentti Tuomas Kiviniemen vetämässä kolmen tutkimushankkeen konsortiossa pyritään vähentämään eteisvärinään liittyviä haittatapahtumia sydäntoimenpiteisiin tulevilla potilailla.

Uusista kliinisistä hankkeista merkittävää rahoitusta osoitettiin myös MS-tautiin liittyvän piilevän tulehduksen kuvantamismenetelmien tutkimukseen, akuutin keuhkovaurion uusiin hoitomahdollisuuksiin, lasten pitkäaikaissairauksien kehittymistä koskevaan FinnBrain-osatutkimukseen, ihmisen papilloomaviruksen DNA:ta koskevaan tutkimukseen sekä lapsuusajan lihavuutta ennustaviin aivojen rakenteen ja toiminnan piirteisiin koskevaan tutkimukseen.

 

Palvelujärjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus-ryhmässä uusina hankkeina tuettiin lastenortopedisten sairauksien tutkimusta sekä unen ja hengityksen yhteyksiä koskevaa tutkimusta. Perusterveydenhuollon hankkeissa suurimpana tuettiin ikääntyneiden henkilöiden itsenäisen selviytymisen ja itsenäisyyden edistämiseen liittyvän hoidon tutkimusta.

 

Aiemmista kliinisistä tutkimushankkeista tukea saivat vakavien mielenterveyshäiriöiden tutkimusohjelma, pre- ja perinataalisten riskitekijöiden vaikutus psyykkisten häiriöiden ja oirekokonaisuuksien kehittymiseen sekä varhainen mikrobisto ja probioottihoito – avain ei-tarttuvien tautien (allergiat, krooniset tulehdussairaudet ja lihavuus) tunnistamiseen ja ehkäisyyn.  

 

Palvelujärjestelmän tutkimuksena tuetaan edelleen mm. eteisvärinän ja sydäntoimenpiteiden komplikaatioiden tutkimusta, terveydenhuollon kehittämistä rekisteritiedon avulla, potilasohjauksen tuloksellisuuden arviointia sekä aggressiivisen potilaan hallintaan kehitettävän intervention arviointia.

 

Konsortiotutkimushankkeina tuettiin dosentti Tuomas Kiviniemen CAREFIB-tutkimusta (70 000 €) sekä professori Olli Raitakarin johtamaa ERC-hanketta (80 000 €).

 

Teksti: Tuula Vainikainen

 

Lue lisää tästä.

Muokattu : 10.1.2018 12:49
Luotu : 10.1.2018 10:44