Tyksin kiireellisten toimenpiteiden ruuhka kasvaa: aiemmin luvattua suojelutyötä peruttu

Hoitoalan lakko vaikeuttaa Tyksin toimintaa entistä laajemmin lähipäivinä. Työntekijäjärjestö Tehy ilmoitti tänään 12.4. peruvansa ison osan, 18 prosenttia tälle ja huomiselle aiemmin sovitusta suojelutyöstä.

Käytännössä tämä vaikuttaa usean kiireellisen toimenpiteen peruuntumiseen 12.-13. huhtikuuta. Peruutukset koskettavat useita kymmeniä Tyksin potilaita. Suojelutyötä pyydetään vain päivystyksellisten ja kiireellisten potilaiden hoitamiseen, joten nyt tehdyt supistukset kohdistuvat kriittisiin ja erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin potilaisiin, kuten syöpäpotilaisiin ja vastasyntyneiden teho-osastoon.

- Toivomme että löydämme työtaisteluun molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Myös työtaistelutilanteessa kiireelliset ja päivystykselliset toimenpiteet tulee voida hoitaa potilaiden hengen turvaamiseksi ja vakavien vammojen välttämiseksi lakkoilmoituksessa luvatulla tavalla. Tällä hetkellä tämä ei toteudu, sillä saamme liian vähän suojelutyötä. Tilapäinen potilasturvallisuuslaki on kuitenkin vasta viimesijainen keino potilasturvallisuuden takaamiseksi. Ensisijaisesti suojelutyö tulisi turvata neuvotteluteitse, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Lakon aikana tilanne on muuttunut Tyksissä jatkuvasti. Työntekijäjärjestön nyt peruma suojelutyö vaikuttaa käytännössä esimerkiksi niin, että vähintään yksi leikkaussali lisää joudutaan sulkemaan.

Laboratorio- ja kuvantamisen palveluita vähennetään perutun suojelutyön vuoksi entisestään. Laboratorio- ja kuvantamispalvelut on lakon aikana jouduttu suuntaamaan erityisesti sairaalassa hoidettaville potilaille. Laboratorio- ja kuvantamisen suojelutyön merkitys on keskeinen muun hoidon kiireellisyyden tarpeen arvioimiseksi.

Suojelutyöneuvotteluissa Tyks on esittänyt lääketeelliseen arvioon perustuvat yksilöidyt pyynnöt välttämättömästä suojelutyöstä päivystykselliseen ja kiireelliseen hoitoon eri osastoille. 

- Olen huolissani neuvottelujen saamasta käänteestä. Tilanne Tyksissä on jo ollut vaikea ja vaikeutuu nyt entisestään, kun henkilöstöjärjestö perui paikoin jopa puolet aiemmin sovitusta suojelutyön määrästä. Suomen eri alueilla erot suojelutyöhön myönnettävässä hoitohenkilöstössä ovat merkittäviä. Syy saman suojelutarpeen erilaiseen kohteluun alueittain on epäselvää. Teemme osaltamme kaikkemme, että kiireellinen potilashoito saadaan turvattua, Pietilä sanoo. 

Työntekijäjärjestö ilmoitti Tyksille tiistaina suojelutyöneuvotteluissa aiemmin sovittuihin määriin merkittäviä vähennyksiä. Sydäntoimenpideyksiköstä ilmoitettiin vedettävän pois 38 prosenttia sovitusta suojelutyöstä. Tämä johtaa kiireellisten toimenpiteiden ruuhkautumiseen entisestään, ja esimerkiksi kahta sydäninfarktia ei pystytä samanaikaisesti hoitamaan hoitokäytännön edellyttämällä kiireellisyydellä.

Vastasyntyneiden teho-osastolle ja lasten veri- ja syöpätautien osastolle osoitettua suojelutyötä on myös nyt vähennetty. Leikkaussalikapasiteetin vähenemisen vuoksi joudumme siirtämään loppuviikolta lähes 20 syöpäleikkausta tai -toimenpidettä. Myös päivystykseen annettua suojelutyötä on vähennetty.

Toisin kuin muualla Suomessa, esimerkiksi sikiöseulontoihin tai lasten psykiatrian kiireelliseen avohoitoon ei ole Tyksissä pyynnöistä huolimatta saatu lainkaan suojelutyötä.

 

Lakon vaikutuksista Tyksin toimintaan: https://www.vsshp.fi/fi/ajankohtaista/Sivut/default.aspx

Muokattu : 12.4.2022 19:13
Luotu : 12.4.2022 19:05