Kotidialyysihoitoa kehittäneelle munuaistautilääkäri Kaj Metsärinteelle Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto

Kaj Metsärinne

Tyksin nefrologisen yksikön ylilääkäri, dosentti Kaj Metsärinne on saanut Turunmaan Duodecimin vuoden 2017 tunnustuspalkinnon.

Tunnustuspalkinto, arvoltaan 3 500 euroa, jaettiin perinteisesti Turun Lääketiedepäivien yhteydessä ansioituneelle kliinikko- tai tutkijalääkärille. Palkinto jaettiin 27. kerran vuonna 2017.

Kaj Metsärinne on tehnyt merkittävän uran kliinikkona, tutkijana ja kouluttajana sekä Varsinais-Suomen nefrologian eli munuaistautien tutkimuksen ja hoidon kehittäjänä. Hänet tunnetaan erityisesti työstään kotidialyysitoiminnan hyväksi.

– Kotidialyysitoiminta on sydäntäni lähellä koska siinä kaikki osapuolet hyötyvät. Potilas hyötyy elämänlaadullisesti kun vaativa keinomunuaishoito tapahtuu kotona omin voimin. Palveluntarjoaja eli Tyksin nefrologian yksikkö hyötyy, kun sairaalan hoitopaikat saadaan vaikeimmin sairaiden käyttöön. Hoidon maksaja eli kunnat, hyötyvät, koska kotidialyysi on kustannuksiltaan edullisempaa kuin hoito sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Kelan säästö matkakuluissa on myös huomattava.

Turun yliopistollisen sairaalan nefrologisen yksikön ja kotidialyysiyksikön toiminta on merkittävästi laajentunut Kaj Metsärinteen aikana. Myös nykyisten lähisairaaloiden toiminta Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa on kiinteästi integroitu osaksi nefrologisen yksikön toimintaa. Tämän on mahdollistanut mm. uusien nefrologien kouluttaminen. Metsärinne on tähänastisen uransa aikana kouluttanut jo 12 uutta nefrologia ja uusia kouluttautuu koko ajan.

– Uusista dialyysiin tulevista potilaistamme koulutamme nykyisin yli puolet kotidialyysiin. Määrä on kärkitasoa sekä Suomessa että koko maailmassa. Dialyysihoitoon liittyvän digitalisaation kehittämisen tulisi olla terveyspalvelujen järjestäjien suunnittelun painopistealue. Tämä loisi lisäedellytyksiä nimenomaan kotidialyysille, Metsärinne pohtii.  

Sisätaudeista Metsärinne kiinnostui jo opiskeluaikana, ja nefrologia kiehtoi monipuolisuudellaan.

– Kliinisen nefrologian tauteja voidaan diagnosoida histologisesti munuaisbiopsiasta. Keinomunuaishoidolla eli dialyysilla voidaan parantaa potilaan elämän ennustetta ja elämänlaatua ja munuaisensiirtoon liittyy paljon immunologiaa ja muuta mielenkiintoista. Erikoisalan valintaan vaikutti myös se, että tutkimusaktiviteettini alkuaikoina kohdistui nimenomaan kohonneeseen verenpaineeseen professori Frej Fyhrquistin tutkimusryhmässä Tutkimuslaitos Minervassa, Helsingissä. Kohonnut verenpaine, eli hypertensio, kuuluu munuaistauteihin sekä munuaisvaurion aiheuttajana että vaurion merkkinä.

Tutkimus ja kliininen työ ovat kulkeneet rinnan Kaj Metsärinteen lähes koko 35 vuotisen uran ajan.

– Aluksi tein perustutkimusta laboratoriossa, jossa opin sen työskentelytavan ja metodit, mm. soluviljelyn, sekä proteiinikemian ja molekylaarisen biologian tekniikat. Tämä antoi hyvän selkänojan kliiniselle nefrologiselle tutkimukselle, jota olen tehnyt 20 viimeistä vuotta Tyksissä. On ollut etuoikeus voida yhdistää tutkimus ja kliininen työ, jotka tukevat toisiaan. Pidän molemmista. Tällä hetkellä ohjaan viittä väitöskirjatyötä, mutta nautin myös potilastyöstä. Onneksi on ollut aika-ajoin mahdollisuus päästä päätoimisille tutkimusjaksoille. Tästä voin kiittää esimiehiäni Auli Toivasta ja Jorma Viikaria Tyksin sisätautiklinikassa ja Ilkka Kantolaa nykyisellä Medisiinisellä toimialueella.

Kaj Metsärinne, 61,

  • LL 1982, sisätautien erikoislääkäri 1990 ja nefrologian erikoislääkäri 1996, HY
  • LT 1989 HY, post doc -tutkija Heidelbergin yliopisto 1991-1992
  • sisätautien dosentti 1996, HY ja nefrologian dosentti 2012, TY
  • Tyksin nefrologinen yksikkö vuodesta 1998, nykyisin ylilääkäri
  • 121 alkuperäisjulkaisua sekä 148 julkaisua osana FinnDiane -tutkimusryhmää sekä suomen- tai ruotsinkielisiä kotimaisia julkaisuja ja oppikirjatekstejä
  • Osallistunut neljän valtakunnallisen Käypä hoito -suosituksen ja yhden HALO-katsauksen laatimiseen
  • Toiminut 20 väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä seitsemässä väitöstilaisuudessa.
  • Toiminut sekä Suomen Nefrologiyhdistyksen että Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtajana
  • Suomen Munuaistautirekisterin johtoryhmän jäsen.

Ammatillisen työnsä lisäksi Kaj Metsärinne on Rymättylän Kirkkojärvi -yhdistyksen puheenjohtaja.

Teksti: Tuula Vainikainen

Kuva: Suvi Vainio

Muokattu : 15.10.2019 11:15
Luotu : 25.10.2017 8:40