Tyksin palvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan

Sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö lisääntyi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Lähetteet erikoissairaanhoitoon lisääntyivät 4,6 prosenttia, ja eri henkilöitä hoidettiin 6,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Kasvu johtui sekä Tyksin käytön lisääntymisestä että Turun kaupungin psykiatrian fuusiosta sairaanhoitopiiriin.  Ilman psykiatriaakin Tyksin lähetemäärä kasvoi 2,1 prosenttia. Turunmaan sairaala ja päivystysliikelaitos saivat sen sijaan vähemmän lähetteitä vuoden takaiseen verrattuna.

Onnelliset vanhemmat vastasyntyneen vauvansa kanssa.

– Kaikki yliopistosairaalat raportoivat vastaavasta erikoissairaanhoidon kysynnän kehityksestä alkuvuoden aikana. Kun hoitoja on olemassa, niitä myös haetaan. Sekin on tärkeää, ettei ole esteitä hoitoon pääsylle, sillä yksi keino lisätä terveyspalvelujen vaikuttavuutta on se, ettei sairauksia jätetä hoitamatta, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä muistuttaa.

Tyksin uuden psykiatrian toimialueen toimintavolyymit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Fuusiosta johtuen psykiatristen avohoitokäyntien määrä on kasvanut 72 prosenttia ja hoitopäivien määrä 86 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana kirjattiin psykiatriassa yli 87 000 avokäyntiä ja lähes 24 000 hoitopäivää.

Alkuvuoden pitkään jatkunut influenssaepidemia lisäsi huomattavasti päivystyskäyntejä ja kaiken kaikkiaan niitä on ollut yli kuusi prosenttia viimevuotista enemmän. Influenssa lisäsi osaltaan vuodeosastohoitojaksoja, mutta muilta osin hoitoja on annettu pääosin suunnitelman mukaisesti. 

Kirurgisia toimenpiteitä on alkuvuodesta tehty lähes kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Keskimääräinen hoitoon pääsy on entisestään nopeutunut. Sitä kansallisesti mittaava mediaaniluku oli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä huhtikuun lopussa Suomen lyhin, vain 26 vuorokautta, yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa.

– Lisääntyneestä potilasmäärästä huolimatta hoitoon pääsy on pysynyt hyvänä. Vaikka yksittäisten potilaiden ja eräiden sairauksien kohdalla jonotilanteessa on tapahtunut huononemista, on tilanne kokonaisuutena vuodenvaihdetta parempi. Hoitoon pääsyn odotusaikamme ovat kansallisessa vertailussa edelleen lyhimmät, sairaalajohtaja Petri Virolainen toteaa.
 

Talousarviossa pysyminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä

Sairaanhoitopiirin palveluiden lisääntynyt käyttö näkyy myös menojen ja tulojen kasvuna. Osavuosikatsauksen perusteella tehdyn ennusteen mukaan piirin toimintakulut olisivat vuoden loppuun mennessä ylittämässä talousarvion 13,8 miljoonaa euroa (1,9 %).  Pääosa menojen kasvusta johtuu henkilöstökuluista, joiden ennustetaan ylittyvän 8,4 miljoonalla eurolla. Tähän vaikuttavat myös työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, jotka astuivat voimaan toukokuun alussa. Tarvikkeiden ja muun materiaalin ostomenot uhkaavat ylittyä 5,8 miljoonalla. Kasvavat lääkemenot ja kuvantamispalvelujen lisätyöt selittävät suurelta osin menoylityksiä.

Mikäli palvelujen käyttö jatkuu nykyisen mukaisena, jäsenkuntien maksuosuuden ennakoidaan kasvavan noin 556 miljoonaan euroon. Summa ylittää tuloarvion 6,3 miljoonalla (1,15 %). Tilikauden alijäämäksi ennustetaan kuusi miljoonaa euroa, kun tavoitteena on 4,4 miljoonaa.

– Sitovien nettomenojen ylitysennuste on noin 8 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää toimenpiteitä, jotka koskettavat koko sairaanhoitopiiriä, toteaa Leena Setälä. Meillä on mahdollista taittaa henkilöstömenojen ja materiaalikustannusten kasvua pienien purojen taktiikalla, kun ne otetaan käyttöön koko toimintaan. Voimme esimerkiksi kannustaa henkilökuntaa talkoovapaiden käyttöön ja säästövapaiden poispitämiseen ja sovittaa vapaat ensisijaisesti luonteviin toiminnan supistusjaksoihin. Hoitoonpääsy ei olennaisesti heikkene, jos yksittäinen poliklinikka tai leikkaussali on joitakin päiviä suljettuna loppuvuoden aikana. Toimenpiteet ja niiden vaikutukset tarkentuvat kesän mittaan.

Alkavaan lomakauteen sairaalassa eivät uudet toimenpiteet vaikuta, sillä toimintojen kesäsulut on suunniteltu aikaisempien kesien mukaisesti.

– Kesäkaudella kustannusten kertymä hidastuu luonnollisesti, kun toiminta on vähemmän aktiivista, muistuttaa sairaalajohtaja Petri Virolainen.

 

​Tämä on toimituksellinen tiedote VSSHP:n hallituksen kokouksesta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi

Muokattu : 7.10.2019 12:16
Luotu : 12.6.2018 16:02