Tyksin psykiatrialle etävastaanottoja ensi vuonna

Sairaanhoitopalvelujen digitalisaatio vaikuttaa erityisen paljon mielenterveyspalveluihin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialue aikoo olla tässä kehityksessä vahvasti mukana. Ensi vuonna Tyksin psykiatria ottaa käyttöön etävastaanottoja.

- Koko henkilökunnalle tarjotaan nyt syksyn aikana mahdollisuutta osallistua etävastaanoton koulutukseen. Potilaalla on ensi vuodesta alkaen subjektiivinen oikeus valita etävastaanotto, ellei sille ole lääketieteellisiä esteitä, totesi psykiatrian toimialuejohtaja Jesper Ekelund puheessaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustolle tänään (27.11.2018).

Jesper Ekelund.
Kuvassa: Jesper Ekelund.

Toiseksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi Ekelund nimesi parempien toimitilojen saamisen potilashoitoon.

- Psykiatrisen osastohoidon keskittämisestä uusiin tiloihin Turkuun on keskusteltu jo monta vuotta. Nyt ollaan pääsemässä sanoista tekoihin. Niin sanotulle Mikron tontille, A-sairaalan viereen rakennettavaksi tarkoitetun uuden psykiatrisen sairaalan suunnitelma voitaneen esitellä hallitukselle ensi kesänä, Ekelund kertoi.

Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintojen yhdistämistä Ekelund pitää onnistuneena. Sen ansiosta voidaan luoda ja käyttää yhdenmukaisia hoitoprosesseja. Tämä työ on nyt käynnissä ja on työllistänyt henkilökuntaa syksyn aikana.

- Turun kaupungin organisaatiossa jotkut ovat nähneet ongelmallisena sen, että psykiatria näyttää etäisemmältä ja huonommin saavutettavalta, kun se ei ole enää omassa organisaatiossa. Kuitenkin sekä hoitoa saaneiden henkilöiden että hoitokäyntien määrä on kasvanut koko ajan, Ekelund totesi.

Turku ja Tyksin psykiatria tekevät nyt aiempaa enemmän yhteistyötä voidakseen parantaa potilaiden palveluun liittyviä ongelmia.

Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintojen yhdistäminen vuonna 2017 johti laajaan psykiatrisen hoidon uudelleen organisointiin. Nykyinen Tyksin psykiatria työllistää noin 1000 työntekijää ja palvelee vuosittain noin 20 000 potilasta. Vuodessa kirjataan noin 250 000 avohoitokäyntiä ja yli 65 000 osastohoitopäivää.

Muokattu : 3.2.2020 8:29
Luotu : 27.11.2018 14:52