​Tyksin syöpäkeskuksen asiakasraati aloitti toimintansa

Asiakasraadin tavoitteena on vaikuttaa palvelujen ja toiminnan kehittämiseen siten, että syöpää sairastava potilas on keskiössä.

Syöpäkeskuksen asiakasraati ryhmäkuvassa.

Raadin ensimmäiseen kokoukseen 5.6. osallistui 23 jäsentä. He ovat eri-ikäisiä, syöpään sairastuneita henkilöitä ja syöpäsairaiden läheisiä.

Raadin jäsenet edustavat läntistä Suomea, Tyksin lisäksi myös Vaasan keskussairaalaa ja jatkossa Satasairaalaa, jotka voivat olla osa Tyksissä käyvän potilaan hoitopolkua. Raatiin kuuluu jäsenenä myös Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen, LSSY:n ammattilainen.

Toiminta on yhteistyötä ja avointa keskustelua hoitoon liittyvien palvelujen ja toimintojen kehittämisestä Tyksin syöpäkeskuksessa. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja kokouksia pidetään 3–4 vuodessa.

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi raatilaisten esittämiä kehittämisehdotuksia ja sovimme toimintatavoista. Raatilaisten sanoin:

"Haluaisin esittää rakentavasti ideoita siihen, miten toimintaa kannattaisi asiakkaan näkökulmasta parantaa. Olemme asiantuntijoita kehittämään toimintaa tiedottamisessa, potilaskohtaamisissa syöpäepäilystä asti hoidon jälkeiseen vaiheeseen, syöpädiagnoosista kertomisessa, kuntoutuksen ja mielenterveyden kysymyksissä sekä iän ja elämäntilanteen huomioimisessa."

Asiakasraatiin kuuluvat:

Matti Auvinen, Raija Ekblad, Marjatta Eskelinen, Sari Haavisto, Aino-Maria Hansen, Sari Harjula, Minna Heikkilä, Katri Honkonen, Sari Koljonen, Susanna Koskinen, Inga Körkkö, Annika Laakso, Marita Lahtonen, Seppo Lehtinen, Anne Lehvikkö, Emilia Levanto, Reijo Rantala, Reijo Rosvall, Sari Salonen, Eva-Maria Strömsholm, Janne Tamminen, Johanna Tuomela, Heli Töykkälä, Kirsi Valve, Mari Venno, Nina Vihanto, Kaisa Virtanen ja Terhi-Inkeri Virtanen.

Muokattu : 8.10.2019 15:32
Luotu : 11.6.2019 13:04