Tyksin uusi sairaala tarkan suunnittelun tulosta

Havainnekuva uuden sairaalan sisätiloista.

Tulevaa T3-sairaalaa rakennetaan toiminnan ehdoilla, käyttäjien toiveita tarkasti kuunnellen. Uudesta sairaalasta halutaan terve, turvallinen ja toimiva. Tyks esittelee videolla hankkeen suunnittelua sekä laajaa joukkoa ihmisiä, jotka vastaavat uuden sairaalan rakentamisesta ja toiminnallisuudesta.

T3-sairaalaan muuttavat yksiköt toimivat nykyisin pääosin 1960-luvulla rakennetussa U-sairaalassa, joka ei mahdollista modernia toimintaa. Sairaalasuunnittelussa käyttäjät ja rakentajat tekevät tiivistä yhteistyötä, jossa sairaalasuunnittelijat ja yksiköiden suunnittelukoordinaattorit ovat keskeisessä asemassa. Uuden sairaalan suunnittelu on yksiköille suuri mahdollisuus oman toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen.

Videolla muun muassa hankejohtajat Timo Seppälä ja Riikka Aaltonen kertovat omasta tehtävästään. Heillä on tavoitteena uuden ajan sairaala, jonka toiminnassa hyödynnetään viimeisintä tietoa sairaalateknologian mahdollisuuksista. Toiminnallista suunnittelua ohjaa potilaiden tarpeiden mukaiset sujuvat hoitoprosessit. Suunnittelun keskeisiä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, perhekeskeisyys ja potilasturvallisuus.

Uudisrakennus nousee T-sairaalan yhteyteen junaradan ja Helsinginkadun päälle rakennettavalle betonikannelle. T3-sairaalan arvioidaan valmistuvan loppukesällä 2021.

Kuva: Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy

Videon kuvaus ja editointi: Victor Ekholm

Videon toteutus: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, viestintäyksikkö


Muokattu : 30.1.2020 8:19
Luotu : 19.9.2018 15:21