Vuoden nuori kliininen tutkija -palkinto sekä Erkki Kivalo -palkinto

Nuorten Lääkärien yhdistys (NLY) on jakanut ensimmäistä kertaa Vuoden nuoren kliinisen tutkijan palkinnon. Huomionosoituksen sai LT, neurologian erikoislääkäri Manu Jokela Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Manu JokelaManu Jokela on tehnyt tunnetuksi suurelle yleisölle suomalaista tutkimusta. Hän kuvasi väitöskirjatutkimuksessaan uuden perinnöllisen lihassairauden, joka nimettiin hänen mukaansa. Hänen vertaisarvioituja tieteellisiä alkuperäisjulkaisujaan on ilmestynyt alan arvostetuissa lehdissä, kuten Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Palkintoraati painotti valinnassaan erityisesti tutkimuksen saamaa laajaa mediahuomiota. Jokela on ansiokkaasti tehnyt suurelle yleisölle tunnetuksi suomalaista tutkimusta sekä tutkimaansa sairautta.

Jokela työskentelee Tyksin lihastautiyksikössä valtakunnallisena asiantuntijana ja on myös erittäin taitava ja tarkkanäköinen kliinikko. Päivittäisessä työssään hän kohtaa neurologisia potilaita ja pitää potilaille suunnattuja selkeitä ja hyödyllisiä esitelmiä lihassairauksista.

Palkinnon luovutettiin Jokelalle NuoriLääkäripäivien avajaisissa 20.10.2017.

Vuoden nuori kliininen tutkija -palkinto myönnetään vuosittain merkittävää kliinistä tutkimustyötä tekevälle lääketieteen lisensiaatille tai tohtorille, jonka valmistumisesta lisensiaatiksi on enintään 10 vuotta. Palkinnon saaja on osoittanut sinnikkyyttä tutkimuksen sekä työ- ja perhe-elämän yhdistämisessä. Henkilö on omalla esimerkillään tuonut kliinisen tutkimustyön tärkeyttä esille ja edistänyt tutkimuksen arvostusta. Palkintoraatiin kuuluu Nuorten Lääkärien Yhdistyksen, Duodecim ry:n ja Finlands Svenska Läkarsälskapet ry:n edustajat. Palkinnon arvo on 2 500 euroa.

Vuosi sitten Manu Jokela sai Vuoden nuori tutkija -palkinnon jonka myönsi  Suomen Neurologinen Yhdistys (SNY).

Erkki Kivalo -palkinto neurologian professori, ylilääkäri Kari Majamaalle

Suomen Neurologisen Yhdistyksen Erkki Kivalo -palkinto myönnettiin Neurologipäivillä 2.11. professori Kari Majamaalle. Palkinto jaetaan kolmen vuoden välein merkittävistä ansioista neurologian alan kehittämisessä tutkimuksen, opetuksen, kliinisen toiminnan ja hallinnon alalla.

Neurologian professori Kari Majamaa työskentelee tällä hetkellä Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Hän toimi Turun yliopiston neurologian professorina ja Tyksin neurologian poliklinikan ylilääkärinä vuosina 2005 - 2008.

Majamaan ohjauksessa sai hänen Turun aikanaan alkunsa kolme jo valmistunutta väitöskirjaa ja neljäs on työn alla.

Neurologian professori Kari Majamaan tutkimus on 1990-luvulta alkaen kohdistunut mitokondriotautien geneettisten syiden selvittämiseen, biokemiallisten mekanismien tutkimukseen ja kliiniseen tutkimukseen, mm. Parkinsonin tautiin. Mitokondriaalisen aineenvaihdunnan häiriöt kiinnostavat neurologia, koska niiden oireet ovat tavallisia neurologien vastaanotoilla.

TV

Muokattu : 15.10.2019 11:16
Luotu : 2.11.2017 15:42