Tiedote sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksesta 25.11.2014

U-sairaalalle sisäilmakorjauksista vastaava päällikkö

Tyksin heikkokuntoisen U-sairaalan kunnossapidosta vastaamaan palkataan kokopäivätoiminen projektipäällikkö. Hän huolehtii, että rakennukseen tehtävät korjaukset varmistavat työtilojen pysymisen turvallisena erityisesti sisäilman laadun osalta.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 25.11.2014, että kiinteistöjaosto voi palkata U-sairaalan työturvallisuudesta vastaavan projektipäällikön määräaikaisesti enintään viideksi vuodeksi. Työsuhde kestää näin ollen suunniteltuun U-sairaalasta luopumiseen saakka vuoteen 2018. Sen jälkeen siellä oleva toiminta on tarkoitus siirtää uudisrakennukseen.

Muut esityslistalla olleet asiat hallitus päätti tai merkitsi tiedokseen esittelyiden mukaisesti.Huomautus: Tämä on toimituksellinen tiedote kunnallisen hallintoelimen kokouksesta. Siinä pyritään kertomaan merkittävimmät kokouksessa tehdyt päätökset taustatietoineen, mutta ei välttämättä kerrota kaikista kokouksessa käsitellyistä asioista. Pöytäkirja ja sen liitteet julkaistaan internet-osoitteessa http://vsshp.ktweb.fi/ 
Päivitetty: 25.11.2014 16:04