Vankomysiiniresistentin enterokokin (VRE) aiheuttama epidemia Salon terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Tyks Salon sairaalan osastoilla

Vankomysiiniresistentti enterokokki (VRE) on aiheuttanut epidemian Salon terveyskeskuksen vuodeosastolla 1 ja 2. Lisäksi Tyks Salon sairaalan sisätautien ja kirurgian osastoilla on todettu muutamia tapauksia. 11.4. mennessä VRE-tapauksia on todettu yhteensä 14. Kaikki tapaukset ovat oireettomia VRE:n kantajuuksia, eikä VRE:n aiheuttamia infektioita ole toistaiseksi todettu.

Vankomysiiniresistentti enterokokki (VRE) on tavanomaisille antibiooteille vastustuskykyinen suolistobakteeri. Se voi aiheuttaa virtsainfektioita, haavainfektioita ja verenmyrkytyksiä. Ongelmana on, että siihen on käytettävissä vain rajallinen määrä tehokkaita antibiootteja. Varsinais-Suomen alueella todetaan vuosittain keskimäärin 2-6 VRE-tapausta. V. 2018 lopulla todettiin Turun kaupunginsairaalassa VRE-epidemia. Se on osoittanut laantumisen merkkejä.

Salon terveyskeskus ja Tyks Salon sairaala selvittävät epidemian laajuutta ottamalla altistuneista potilaista useita VRE-bakteerinäytteitä. Tartunnalle altistuneita on useita satoja.

Salon terveyskeskukseen tai Tyks Salon sairaalaan vuodeosastohoitoon tulevista potilaista otetaan nyt VRE-seulontanäytteet. Näyte otetaan näytetikulla peräsuolesta tai ulosteesta. Epidemian rajaamiseksi VRE:n kantajia on hoidettava omassa huoneessa kosketusvarotoimin tai keskitettävä ns. kohorttiyksiköihin. Lisäksi sairaaloissa tehostetaan edelleen käsihygieniaa ja laitoshuoltoa. Altistuneille tiedotetaan mahdollisesta näytteenotosta henkilökohtaisesti.

 

Esa Rintala

ylilääkäri                                                                       

Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö            

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Kaisa Nissinen-Paatsamala  

Tartuntataudeista vastaava lääkäri                            

Salon kaupunki                                                             

Minna Santikko

Vs. koordinoiva ylihoitaja

Tyks Salon sairaala

 

 

Muokattu : 12.4.2019 9:39
Luotu : 12.4.2019 9:32