​Vaarallista Clostridium difficile –sairaalabakteeria vastaan kehitetään suojaavaa rokotetta myös Turussa

Julkaistu 10.1.2014

 

Clostridium difficile -bakteeri on Suomessa yleisin hengenvaarallisia sairaalainfektioita aiheuttava mikrobi. Infektiolta suojaavaa rokotetta ei vielä ole käytössä, mutta Rokotetutkimuskeskus tutkii sitä parhaillaan. Rokotteen tutkimukset potilailla alkoivat Turussa viime vuoden lopulla. 

Tämä ns. kolmosvaiheen tutkimus toteutetaan rokotetutkimuskeskuksissa yliopistollisten keskussairaaloiden yhteistyönä. Turun lisäksi siihen osallistuu potilaita Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Myöhemmin potilaita kutsutaan tutkimukseen myös Porissa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Oulussa. 

Kyseessä on laaja 17 maassa toteutettava rokotetutkimus, johon osallistuu 15 000 vapaaehtoista 200 tutkimuspaikassa.  Suomessa tutkimukseen otetaan mukaan yli 50-vuotiaita vapaaehtoisia henkilöitä, jotka ovat menossa sairaalaan kirurgiseen toimenpiteeseen, tai jotka ovat olleet kuluneen vuoden aikana ainakin kahdesti hoidettavina sairaalassa ja saaneet systeemistä antibioottihoitoa.  

Tutkimuksessa potilaille annetaan joko kolme annosta Sanofi Pasteurin valmistamaa C. difficile -toksoidirokotetta tai lumelääkettä ja vaikutuksia seurataan 2,5−3 vuotta. Rokotteen toivotaan tulevaisuudessa suojaavan potilaita suoliston kautta leviäviltä C. difficile -sairaalainfektioilta. 

Turussa tutkimukseen kutsutaan mm. nivel-, polvi- ja lonkkaleikkauksiin meneviä potilaita.  

– Clostridium difficile -infektioiden aiheuttama tautitaakka on suuri. Eurooppalaisessa vertailussa C. difficile -infektioiden määrä Suomessa on jopa suurempi kuin muualla. Vuosittain C. difficile -ripuliin Suomessa sairastuu 5 000 potilasta. Tästä aiheutuu paljon sairaalahoitoja tai niiden pitkittymisiä. Potilaiden toipuminen mm. leikkauksista tai muista lyhyistäkin sairaalahoitojaksoista voi merkittävästi hidastua, perustelee rokotteen tarpeellisuutta infektiotautien ylilääkäri, vt. professori Jarmo Oksi Turun yliopistollisesta keskussairaalasta. 

Hoitoon liittyvät infektiot ja Clostridium difficile -bakteeri 

Hoitoon liittyväksi infektioksi eli sairaalainfektioksi kutsutaan sellaista bakteerin, viruksen tai sienen aiheuttamaa infektiotautia, joka on saanut alkunsa potilaan hoidon aikana. Suomessa hoitoon liittyviä infektioita aiheuttaa yleisimmin Clostridium difficile -bakteeri. Sen aiheuttaman vakavan suolistosairauden oireet vaihtelevat lievästä ripulista hengenvaaralliseen paksusuolentulehdukseen.  

Sairastumisriski riski kasvaa iän myötä ja sen todennäköisyyttä lisäävät antibioottihoidot sekä hoitojaksot sairaaloissa tai erilaisissa hoitolaitoksissa, joissa monet eri tekijät voivat johtaa infektiotaudin puhkeamiseen. 

Pääsyynä C. difficile -infektion leviämiseen ovat tartunnan saaneet potilaat, jotka levittävät ympäristöönsä itiöitä, jotka voivat sitten tartuttaa muita potilaita. Kun potilaan suolen normaali bakteerifloora on häiriintynyt antibioottien vaikutuksesta, alkavat C. difficile -bakteerit lisääntyä ja tuottaa voimakkaita toksiineja, jotka voivat vaurioittaa suoliston limakalvoa ja aiheuttaa C. difficile -infektion puhkeamisen. Hoidosta ja hygieniasta huolimatta C. difficile -infektio uusiutuu helposti. 

Rokotteen avulla pyritään suojaamaan riskiryhmään kuuluvia henkilöitä C. difficile -bakteerilta, joka on nousemassa merkittävimmäksi hengenvaarallisten hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttajaksi kaikkialla maailmassa. 

LISÄTIETOJA
www.rokotetutkimus.fi
Tiedote: Clostridium difficile -sairaalainfektiota estävän rokotteen tutkimus Tyksissä

Päivitetty: 29.12.2015 15:30